Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Процедури по ЗОП » ОП-16-5- Обществен превоз на пътници
Posted by SB on 2016/4/12 12:28:00 (3110 reads )

Решение, публикувано на 12.04.2016г.

Обявление, публикувано на 12.04.2016г.

Документация, публикувано на 12.04.2016г.

Решение за промяна, публикувано на 26.04.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 15.06.2016г.

Протокол 1, публикуван на 01.07.2016г.

Протокол 2, публикуван на 01.07.2016г.

Решение изпълнител, публикувано на 01.07.2016г.

Договор и приложения, публикувано на 21.09.2016г.

Обява за сключен договор, публикувано на 21.09.2016г.

Протокол за върната гаранция, публикувано на 27.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 10.01.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 11.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 26.06.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2017г.

Договор, публикуван на 21.09.2018г.

Протокол за възстановена гаранция за изпълнение на договор , публикувано на 21.09.2018г.

Обявление за изпълнен договор , публикувано на 18.01.2019г.


@@
Процедури по ЗОП » ОП-16-4 - Доставка на нетна активна електрическа енергия
Posted by SB on 2016/4/1 11:13:00 (3311 reads )

Решение, публикувано на 01.04.2016г.

Обявление, публикувано на 01.04.2016г.

Документация, публикувано на 01.04.2016г.

Разяснение по процедурата, публикувано на 21.04.2016г.

Разяснение по процедурата, публикувано на 26.04.2016г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.05.2016г.

Протокол 1 на комисията, публикуван на 26.05.2016г.

Протокол 2 на комисията, публикуван на 26.05.2016г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 26.05.2016г.

Протокол за върнати гаранции, публикуван на 14.06.2016г.

Договор, публикуван на 01.08.2016г.

Информация АОП за сключен  Договор, публикуван на 02.08.2016г.

Протокол за върнати гаранции, публикуван на 03.08.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 20.10.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 26.10.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 16.12.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 06.01.2017г

Информация за извършени плащания, публикувана на 14.02.2017г

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.03.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.04.2017г.

Информация  за всички извършени плащания, публикувано на 31.08.2017г.

Информация  АОП за изпълнен договор, публикувано на 31.08.2017г.


@@
Процедури по ЗОП » ОП-16-3- Проектиране и СМР на многофамилни жил. сгради
Posted by SB on 2016/3/7 8:53:02 (3399 reads )

Решение, публикувано на 07.03.2016г.

Обявление, публикувано на 07.03.2016г.

Документация, публикувано на 07.03.2016г.

Протокол 1, публикуван на 10.05.2016г.

Съобщение отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.06.2016г.

Протокол 2, публикуван на 01.07.2016г.

Протокол 3, публикуван на 01.07.2016г.

Решение изпълнител, публикувано на 01.07.2016г.

Протокол връщане гаранции, публикувано на 28.07.2016г.

Протокол върнати гаранции, публикувано на 08.08.2016г.

Договор по позиция 2, публикуван на 12.10.2016г.

Информация до АОП за сключен Договор , публикуван на 12.10.2016г.

Протокол върнати гаранции , публикуван на 14.10.2016г.

Протокол след решение на КЗК , публикуван на 18.11.2016г.

Решение , публикувано на 18.11.2016г.

Договор по позиция 1, публикуван на 08.02.2017г.

Информация до АОП за сключен Договор , публикуван на 08.02.2017г.

Информация за възстановена гаранция, публикувано на 28.02.2017г.

Протокол за връщане на гаранция към договор № 8/06.02.2016г. , публикувано на 17.11.2017г.

Обявление до АОП за изпълнен договор по позиция 1, публикувано на 17.11.2017г.

Обявление за изпълнен договор , публикувано на 15.10.2020г.


@@
Процедури по ЗОП » ОП-16-2 - Договаряне без обявление - 2016 - обществен превоз
Posted by SB on 2016/2/25 16:18:00 (2973 reads )

Решение

Приложение 1, публикувано на 21.03.2016г.

Договор с Приложения 1 и 2, публикувано на 21.03.2016г.

Информация АОП за сключен договор, публикувано на 21.03.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 13.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за всички извършени плащания, публикувано на 10.04.2017г.

Информация  АОП за изпълнен договор, публикувано на 11.04.2017г.


@@
Процедури по ЗОП » ОП-16-1 - Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2016/2/1 13:17:00 (2897 reads )

Решение

Становище по предварителен контрол на АОП, публикувано на 22.02.2016г.

Решение за прекратяване, публикувано на 02.03.2016г.


@@
Процедури по ЗОП » ОП-15-8 - Доставка на горива и масла за 2016г.
Posted by SB on 2015/12/18 16:07:53 (2982 reads )

Решение, публикувано на 21.12.2015г.

Обявление, публикувано на 21.12.2015г.

Документация, публикувано на 21.12.2015г.

Протокол №1 на комисията - отваряне на оферти, публикувано на 08.02.2016г.

Съобщение - отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.03.2016г.

Протокол №2 на комисията, публикувано на 17.03.2016г.

Протокол №3 на комисията, публикувано на 17.03.2016г.

Решение за обявяване на класирането, публикувано на 17.03.2016г.

Протокол гаранции, публикувано на 24.03.2016г.

Договор № 26, публикуван на 18.04.2016г.

Договор № 27, публикуван на 18.04.2016г.

Информация за сключени договори, публикувана на 21.04.2016г.

Информация за възстановени гаранции публикувана на 11.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 10.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.01.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 22.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 04.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 04.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 11.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.05.2017г.

Информация  за извършени всички плащания, публикувано на 25.05.2017г.

Информация  за изпълнен договор за горива, публикувано на 26.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.06.2017г.

Информация  за всички плащания масла, публикувано на 13.06.2017г.

Информация  АОП за изпълнен договор масла, публикувано на 15.06.2017г.

Информация  за върнати гаранции, публикувано на 15.06.2017г.

 


@@@
Процедури по ЗОП » ОП-15-7 Доставка на хранителни продукти за 2016г.
Posted by SB on 2015/11/26 8:26:36 (3315 reads )

Решение, публикувано на 26.11.2015г.

Обявление, публикувано на 26.11.2015г.

Приложение, публикувано на 26.11.2015г.

Протокол на комисията №1, публикуван на 14.01.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 27.01.2016г.

Протокол на комисията №2, публикуван на 15.02.2016г.

Протокол на комисията №3, публикуван на 15.02.2016г.

Решение за обявяване на класирането, публикуван на 15.02.2016г.

Протокол за връщане гаранции участници, публикуван на 01.03.2016г.

Информация за върнати гаранции участници, публикуван на 09.03.2016г.

Решение за избор на нов изпълнител по позиция 3, публикуван на 01.04.2016г.

Договор по позиция 3, публикуван на 04.05.2016г.

Договор по позиция 2, публикуван на 04.05.2016г.

Договор по позиция 1, публикуван на 04.05.2016г.

Информация АОП за сключени договори по позиция 1, 2 и 3, публикувана на 04.05.2016г.

Договор по позиция 4, публикуван на 10.05.2016г.

Договор по позиция 5, публикуван на 10.05.2016г.

Информация АОП за сключени договори по позиция 4 и 5, публикувана на 11.05.2016г.

Информация за възстановени гаранции  публикуван на 11.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 08.06.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 08.06.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 09.06.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 01.07.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 01.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 15.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 21.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 25.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 15.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 19.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 24.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 26.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 26.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 04.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 11.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 18.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 18.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 20.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 20.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 24.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 01.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 03.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 22.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 01.12.2016г.


@@
Процедури по ЗОП » ОП-15-6 Изработване на Общ устр. план на община Павел баня
Posted by SB on 2015/5/11 8:20:04 (3418 reads )

Решение, публикувано на 11.05.2015г.

Обявление, публикувано на 11.05.2015г.

Документация, публикувано на 11.05.2015г.

Задание за изработване на ОУП, публикувано на 11.05.2015г.

Разяснение по документацията 1, публикувано на 28.05.2015г.

Протокол на комисията № 1, публикувано на 10.07.2015г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 24.07.2015г.

Протокол на комисията № 2, публикувано на 19.08.2015г.

Протокол на комисията № 3, публикувано на 19.08.2015г.

Протокол на комисията № 4, публикувано на 19.08.2015г.

Решение на комисията, публикувано на 19.08.2015г.

Решение на комисията, публикувано на 19.08.2015г.

Протокол на комисията за връщане на гаранции публикувано на 07.09.2015г.

Информация за върнати на гаранции публикувано на 16.09.2015г.

Договор, публикуван на 22.10.2015г.

Задание за изработване на ОУП, публикувано на 22.10.2015г.

Информация АОП за сключен договор, публикуван на 23.10.2015г.

Информация за върнати гаранции, публикувана на 05.11.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 28.01.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 06.01.2017г

Обявление АОП приключване на договора, публикувано на 29.12.2017г


@@@
Процедури по ЗОП » ОП-15-5 Ремонт на улици в общ. П. баня през 2015 г.
Posted by SB on 2015/4/14 9:52:48 (3657 reads )

Ремонт на улици в община Павел баня през 2015 г. в 8(осем) обособени позиции

Решение

Обявление

Документация

Протокол № 1 на комисията, публикуван на 22.05.2015г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 02.06.2015г.

Протоколи на комисията, публикувано на 17.06.2015г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 17.06.2015г.

Протокол гаранции, публикувано на 24.06.2015г., 09:40ч.

Решение по чл. 74 от ЗОП , публикувано на 24.07.2015г., 09:12ч.

Жалба срещу Решение на Кмета на общината , публикувано на 09.09.2015г., 09:30ч.

Разпореждане на КЗК , публикувано на 09.09.2015г., 09:32ч.

Договор по позиция 1 , публикуван на 08.10.2015г., 14:17ч.

Договор по позиция 2 , публикуван на 08.10.2015г., 14:57ч.

Договор по позиция 3 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 4 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 5 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 6 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 7 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 8 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Информация до АОП, договори , публикувана на 12.10.2015г., 13:57ч.

Информация за върнати гаранции, публикувана на 15.10.2015г., 09:52ч.

Информация за авансово плащане № 137, публикувана на 10.11.2015г., 11:32.

Информация за авансово плащане № 138, публикувана на 10.11.2015г., 11:32.

Информация за авансово плащане № 139, публикувана на 10.11.2015г., 11:33.

Информация за авансово плащане № 140, публикувана на 10.11.2015г., 11:35.

Информация за авансово плащане № 142, публикувана на 10.11.2015г., 11:37.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за окончателно плащане дог.138, публикуван на 05.01.2015г.

Информация за окончателно плащане дог.141, публикуван на 05.01.2015г.

Информация за окончателно плащане дог.142, публикуван на 05.01.2015г.

Информация за окончателно плащане дог 139, публикуван на 05.01.2015г.


@@
Процедури по ЗОП » ОП-15-4 СМР-Покрив ЦДГ Габарево по Проект Красива България
Posted by SB on 2015/4/7 9:33:22 (3387 reads )

Решение

Обявление

Документация

Проект Първа част

Проект Втора част

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.05.2015г.

Протокол на комисията публикувано на 21.05.2015г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 21.05.2015г.

Договор за обществена поръчка, публикуван на 09.06.2015г.

Информация за сключен договор, публикуван на 10.06.2015г.

Информация за върната гаранция, публикувано на 24.06.2015г., 09:35ч.

Информация за изпълнен договор, публикуван на 13.10.2015г.

Писма за плащане от МТСП, публикувани на 13.10.2015г.

Информация за възстановена гаранция, публикувано на 16.06.2016г


@@
Процедури по ЗОП » ОП-15-3 Изработване на общ устройствен план
Posted by SB on 2015/3/6 11:53:00 (3275 reads )

Решение

Обявление

Документация

Задание за изработване на ОУП

Разяснение по документацията 1 - публикувано на 13.03.2015г. 13:05

Решение за прекратяване на процедурата - публикувано на 02.04.2015г. 15:49

Информация за върнати гаранции - публикувано на 30.04.2015г. 09:28


@@
Процедури по ЗОП » ОП-15-2 Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2015/2/18 14:02:00 (3304 reads )

Решение

Становище на АОП за предварителен контрол, публикувано на 28.02.2015г. 09:38

Договор, публикуван на 24.03.2015г., 15:33

Информация до АОП за сключен договор, публикувано на 27.03.2015г. 08:34

Информация за извършено плащане, публикувано на 04.06.2015г. 17:42

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 10:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.07.2015г. 15:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.08.2015г. 16:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 08:32

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.11.2015г. 16:26

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.12.2015г. 09:53

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г.

Информация до АОП за изпълнен договор, публикуван на 19.04.2016г.


@@@
Процедури по ЗОП » ОП-15-1 Доставка на гориво - в РОП 646263
Posted by SB on 2015/2/3 11:12:31 (3281 reads )

Решение

Обявление

Документация

Решение за промяна, публикувано на 11.02.2015г., 17:07ч.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 23.03.2015г., 12:09ч.

Протокол от дейността на комисията, публикувано на 31.03.2015г., 10:07ч.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 31.03.2015г., 10:07ч.

Протокол за връщане на гаранции, публикувано на 07.04.2015г., 18:50ч.

Договор доставка на масла, публикувано на 24.04.2015г., 10:44ч.

Информация за сключен договор доставка на масла, публикувано на 28.04.2015г., 16:50ч.

Информация за сключен договор доставка на горива, публикувано на 29.04.2015г., 17:05ч.

Договор доставка на горива, публикувано на 30.04.2015г., 15:12ч.

Протокол за изплатени гаранции, публикувано на 30.04.2015г., 15:12ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 04.06.2015г., 11:45ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 24.06.2015г., 09:35ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 22.07.2015г., 10:35ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 27.07.2015г., 08:35ч.


@@@
Процедури по ЗОП » ОП-14-1 Доставка на хранителни продукти за 2015г.
Posted by SB on 2014/12/23 7:56:11 (3830 reads )

Решение

Обявление

Приложение

Протокол 1 на комисията по чл.68, ал.7 от ЗОП, публикуван на 27.01.2015г. 14:11

Отваряне на ценови оферти, публикуван на 05.02.2015г. 08:27

Протокол  на комисията, публикуван на 17.02.2015г. 11:42

Решение за избор на изпълнител,публикувано на 17.02.2015г. 11:42

Протокол за връщане на гаранции, публикуван на 04.03.2015г. 13:02

Информация за изплатени гаранции, публикуван на 09.03.2015г. 11:57

Договор по позиция 1, публикуван на 27.04.2015г. 16:57

Договор по позиция 2, публикуван на 27.04.2015г. 16:57

Договор по позиция 3, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 3, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 4, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 5, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Информация за сключени договори, публикуван на 29.04.2015г. 17:12

Информация за върнати гаранции, публикуван на 29.04.2015г. 17:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.06.2015г. 13:27

Анекс към Договор по позиция 3, публикуван на 12.06.2015г. 13:50

Информация за извършени плащания, публикуван на 22.06.2015г. 08:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 22.06.2015г. 08:04

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 09:51

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.06.2015г. 13:59

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.07.2015г. 08:29

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.07.2015г. 10:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 09:55

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 10:13

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.07.2015г. 10:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 09:55

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.07.2015г. 15:19


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори