Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-15-5 Ремонт на улици в общ. П. баня през 2015 г.
Posted by SB on 2015/4/14 9:52:48 (3628 reads )

ОП-15-5 Ремонт на улици в общ. П. баня през 2015 г.

Ремонт на улици в община Павел баня през 2015 г. в 8(осем) обособени позиции

Решение

Обявление

Документация

Протокол № 1 на комисията, публикуван на 22.05.2015г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 02.06.2015г.

Протоколи на комисията, публикувано на 17.06.2015г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 17.06.2015г.

Протокол гаранции, публикувано на 24.06.2015г., 09:40ч.

Решение по чл. 74 от ЗОП , публикувано на 24.07.2015г., 09:12ч.

Жалба срещу Решение на Кмета на общината , публикувано на 09.09.2015г., 09:30ч.

Разпореждане на КЗК , публикувано на 09.09.2015г., 09:32ч.

Договор по позиция 1 , публикуван на 08.10.2015г., 14:17ч.

Договор по позиция 2 , публикуван на 08.10.2015г., 14:57ч.

Договор по позиция 3 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 4 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 5 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 6 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 7 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Договор по позиция 8 , публикуван на 08.10.2015г., 16:15ч.

Информация до АОП, договори , публикувана на 12.10.2015г., 13:57ч.

Информация за върнати гаранции, публикувана на 15.10.2015г., 09:52ч.

Информация за авансово плащане № 137, публикувана на 10.11.2015г., 11:32.

Информация за авансово плащане № 138, публикувана на 10.11.2015г., 11:32.

Информация за авансово плащане № 139, публикувана на 10.11.2015г., 11:33.

Информация за авансово плащане № 140, публикувана на 10.11.2015г., 11:35.

Информация за авансово плащане № 142, публикувана на 10.11.2015г., 11:37.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.12.2015г.

Информация за окончателно плащане дог.138, публикуван на 05.01.2015г.

Информация за окончателно плащане дог.141, публикуван на 05.01.2015г.

Информация за окончателно плащане дог.142, публикуван на 05.01.2015г.

Информация за окончателно плащане дог 139, публикуван на 05.01.2015г.Информация АОП за изпълнен договор 137, публикуван на 12.01.2015г.

Информация АОП за изпълнен договор 138, публикуван на 12.01.2015г.

Информация АОП за изпълнен договор 140, публикуван на 12.01.2015г.

Информация АОП за изпълнен договор 142, публикуван на 12.01.2015г.

Информация АОП за изпълнен договор 143, публикуван на 12.01.2015г.

Информация АОП за изпълнен договор 144, публикуван на 12.01.2015г.

Информация за възстановени гаранции, публикувана на 14.06.2016г.,

Информация за възстановени гаранции, публикувана на 04.07.2016г.

Информация плащане дог.141, публикуван на 14.11.2015г.

Информация плащане дог.139, публикуван на 14.11.2015г.

Информация АОП за изпълнен договор 141, публикуван на 16.11.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор 139, публикуван на 16.11.2016г.