Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
18.09.2020 12:09 (прочетено 548)
ПП-16-9-Услуга - Инвеститорски контрол саниране; 07.04.2016 12:04 (прочетено 2787)
ПП-16-8- Услуга - Строителен надзор 07.04.2016 12:04 (прочетено 2519)
ПП-16-7 - Услуга - Проект. реконстр. улична мрежа град П. б 06.04.2016 11:04 (прочетено 2617)
ПП-16-6 - Услуга - Машини с водач за нуждите на общ.П. баня 06.04.2016 11:04 (прочетено 2673)
ПП-16-5 - Услуга - Транспорт по културна програма 05.04.2016 13:04 (прочетено 2632)
ПП-16-4 - СМР - Ремонт улици 1 30.03.2016 19:03 (прочетено 2625)
ПП-16-3-Услуга - проектиране водопроводна мрежа 25.03.2016 11:03 (прочетено 2672)
ПП-16-2 - Услуга - Проектиране ЕЕ ЦДГ 25.03.2016 11:03 (прочетено 2663)
ПП-16-1 -Услуга - Проектиране ВИК мрежа Павел баня 22.02.2016 14:02 (прочетено 2538)
ПП-15-10 Доставка на дърва за отоплителен сезон 2015-2016 14.10.2015 11:10 (прочетено 2540)
ПП-15-9 Зимно поддържане и почистване на уличната мрежа 30.09.2015 17:09 (прочетено 2734)
ПП-15-8 - Техн. и ен. обследване на многофамилни жил. сгради 20.08.2015 15:08 (прочетено 2736)
ПП 15-7 Техническо и енергийно обследване ЦДГ 31.07.2015 09:07 (прочетено 2805)
ПП 15-6 Доставка на дърва и въглища за отоплителен сезон 201 28.07.2015 11:07 (прочетено 2712)
ПП-15-5 Почистване на замърсени територии и нерегл. сметища 07.07.2015 11:07 (прочетено 2841)
ПП-15-4 Техническо обслужване и ремонт на автомобили 18.06.2015 09:06 (прочетено 2884)
ПП-15-3 Транспортни услуги по определени маршрути 29.04.2015 16:04 (прочетено 2909)
ПП-14-2 Плащане - Ремонт улици 06.04.2015 09:04 (прочетено 2864)
ПП-15-2 Услуга с машини за нуждите на община Павел баня 25.03.2015 10:03 (прочетено 2961)
ПП-15-1 Избор на оператор за мобилни и фиксирани тел. услуги 27.01.2015 15:01 (прочетено 3426)