Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Публични покани : ПП-15-8 - Техн. и ен. обследване на многофамилни жил. сгради
Posted by SB on 2015/8/20 15:37:57 (2860 reads )

ПП-15-8 - Техн. и ен. обследване на многофамилни жил. сгради

Публична покана

Документация

Разяснение 1, публикувано на 28.08.2015г.

Протокол  на комисията1, публикувано на 09.09.2015г.

Договори по позиция 1 и 2, публикуван на 18.09.2015г.