Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Публични покани : ПП-16-4 - СМР - Ремонт улици 1
Posted by SB on 2016/3/30 19:35:00 (2773 reads )

ПП-16-4 - СМР - Ремонт улици 1

Публична покана, публикувана на30.03.2016г.

Документация, публикувана на 30.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 14.04.2016г.

Договор № 35, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 36, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 37, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 38, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 39, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №37, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №39, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №36, публикувана на 23.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №38, публикувана на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №39, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №38, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №37, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №36, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №35, публикувано на 15.11.2016г.