Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Публични покани :
Posted by SB on 2020/9/18 12:21:38 (672 reads )

<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/30-58-2.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="/UserFiles/Image/pdf.gif" />Публична покана</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Iziskvanija.doc"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="/UserFiles/Image/word.gif" />Изисквания за изпълненние на поръчката</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Docum.rar"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="20" align="left" height="16" src="/UserFiles/Image/rar-icon.jpg" />Документация</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Razqsnenie 02.02.2015.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Разяснения по документацията - 02.02.2015г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/16_02_15.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Протокол на комисията - 16.02.2015г., 14:28</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dogowor pozicia1.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Договор по позиция 1 - 23.02.2015г., 13:32</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dogowor pozicia2.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Договор по позиция 2 - 23.02.2015г., 13:32</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Info PayPhone.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за плащане, публикувана на  03.06.2015г., 09:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/PlashtaneDog20.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 09:57</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/PlashtaneDog21.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 10:00</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/plashtane7dog21.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:00</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/plashtane7dog20.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/plashtane7dog20.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/dog20-08.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 09:12</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/dog21-08.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 13:42</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/kor.08dog20.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Корекция информация публикуван на 25.08.2015г. 15:57</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dog20-09.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dog21-09.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:04</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dog.20-10.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:10</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dog.21-10.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:12</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-11.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:12</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-11.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:13</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/20-01.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:00</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/21-01.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:01</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-12.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-12.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:03</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-01(1).pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:47</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-01(1).pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:48</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-02.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:47</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-02.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:48</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-03.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г. </a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-03.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г. </a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-04.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-04.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-05.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-05.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-06.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-06.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-07.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-07.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.</a></font></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; COLOR: rgb(74,74,74); FONT: 14px/20px "Impact Lucida Console", Arial, Helvetica, sans-serif; WIDOWS: 1; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20,21-08.2016.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.</a></font></span></p>
<span style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; COLOR: rgb(74,74,74); FONT: 14px/20px "Impact Lucida Console", Arial, Helvetica, sans-serif; WIDOWS: 1; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<p><font size="2"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-09.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.</a></font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-09.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.</a></font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20,21-10.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 14.11.2016г.</a></font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20,21-11-2016.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.</a></font></font></p>
</span>sssss

<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-12.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 10.01.2017г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-01.17.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 25.01.2017г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/02.2017-Telenor.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.03.2017г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/IzpylnenDogovor21.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  всички плащания, публикувано на 11.05.2017г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/IzpylnenDogovor20.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  всички плащания, публикувано на 11.05.2017г.</a></font></p>