Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Павел баня : Общинска Администрация
Posted by sg on 2007/4/28 15:36:52 (45500 reads )

Общинска Администрация

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
И КМЕТСТВАТА

Община / Кметство
Длъжност/отдел
 
 
гр. Павел баня, 6155
ул.Освобождение № 15
Канцелария/кмет тел.
факс
04361 / 3260
04361 / 2094
гр. Павел баня
Зам. кмет
04361 / 2264
гр. Павел баня
Зам. кмет
04361 /3056
гр. Павел баня
Зам. кмет
04361 /2266
гр. Павел баня
Секретар,
04361 /2263
гр. Павел баня
Екология, земеделие, Общинска собственост
04361 /2144
гр. Павел баня
Счетоводство
04361 /3241
гр. Павел баня
Устройство на територията
04361 /2082
гр. Павел баня
ЕСГРАОН
04361 /2263
гр. Павел баня
Деловодство
04361 /2263
гр. Павел баня
Човешки ресурси
04361 /2260
гр. Павел баня
Дежурни
04361 /2267
гр. Павел баня
Местни данъци и такси
04361 /2262
гр. Павел баня
Образование
04361 /2063
гр. Павел баня
Гражданска защита и ОМП
04361 /3083
с.Александрово 6154
кметство
04369 / 2260
с.Асен 6149
кметство
04359 / 2260
с.Виден 6156
 
 
с.Габарево 6162
кметство
04363 / 2260
с.Горно Сахране 6151
кметство
04357 /2260
с.Долно Сахране 6161
кметство
04329 / 2260
с.Манолово 6152
кметство
04362 / 2260
с.Осетеново 6153
кметство
04364 / 2260
с.Скобелево 6148
кметство
04358 / 2260
с.Турия 6157
кметство
043616 / 260
с.Тъжа 6160
кметство
04367 / 2260
с.Търничени 6158
кметство
04368 / 2260