Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@@
Павел баня » Общинска Администрация
Posted by sg on 2007/4/28 15:36:52 (45189 reads )
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
И КМЕТСТВАТА

Община / Кметство
Длъжност/отдел
 
 
гр. Павел баня, 6155
ул.Освобождение № 15
Канцелария/кмет тел.
факс
04361 / 3260
04361 / 2094
гр. Павел баня
Зам. кмет
04361 / 2264
гр. Павел баня
Зам. кмет
04361 /3056
гр. Павел баня
Зам. кмет
04361 /2266
гр. Павел баня
Секретар,
04361 /2263
гр. Павел баня
Екология, земеделие, Общинска собственост
04361 /2144
гр. Павел баня
Счетоводство
04361 /3241
гр. Павел баня
Устройство на територията
04361 /2082
гр. Павел баня
ЕСГРАОН
04361 /2263
гр. Павел баня
Деловодство
04361 /2263
гр. Павел баня
Човешки ресурси
04361 /2260
гр. Павел баня
Дежурни
04361 /2267
гр. Павел баня
Местни данъци и такси
04361 /2262
гр. Павел баня
Образование
04361 /2063
гр. Павел баня
Гражданска защита и ОМП
04361 /3083
с.Александрово 6154
кметство
04369 / 2260
с.Асен 6149
кметство
04359 / 2260
с.Виден 6156
 
 
с.Габарево 6162
кметство
04363 / 2260
с.Горно Сахране 6151
кметство
04357 /2260
с.Долно Сахране 6161
кметство
04329 / 2260
с.Манолово 6152
кметство
04362 / 2260
с.Осетеново 6153
кметство
04364 / 2260
с.Скобелево 6148
кметство
04358 / 2260
с.Турия 6157
кметство
043616 / 260
с.Тъжа 6160
кметство
04367 / 2260
с.Търничени 6158
кметство
04368 / 2260

 
 

@@
Павел баня » Карта на Община Павел Баня
Posted by sg on 2007/4/25 13:31:12 (12333 reads )

@@
Павел баня » Административна територия
Posted by sg on 2007/4/25 13:26:36 (5505 reads )
В административно-териториалната структура на общината се включват 13 населени места, от които 12 села и един град.
Западно от общинският център гр. Павел баня, по път І-6 се намират селата Осетеново, Александрово, Тъжа, Търничени, Манолово и Габарево.
Източно от общинският център по път І-6 се намират селатата Горно Сахране, Долно Сахране, Асен и Скобелево.
На юг от гр. Павел баня по път ІІ-56 се намира с. Турия. С. Виден е разположено на 2 км от града, по посока яз. Копринка

@@
Павел баня » Географска характеристика
Posted by sg on 2007/4/25 13:14:06 (8663 reads )

Община Павел баня е разположена в Централна България, в сърцето на Розовата долина между Стара планина и Средна гора. Заема територия от 518,78 кв.км и включва 13 населени места с административен център гр. Павел баня.
Територията на общината граничи с тези на общини Казанлък, Карлово, Братя Даскалови и Калофер.
Територията на общината се пресича от две важни комуникационни оси на националната транспортна инфраструктура. В посока запад-изток първокласен път І-6 /София-Бургас/ и в посока север-юг второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ един от най-краткия път между Северна България и границите с РГърция и РТурция. През общината преминава и главна жп линия № 3 /София – Казанлък – Карнобат – Варна/.
Гр. Павел баня отстои на 192км от столицата София, 80км от Пловдив, 60км от Стара Загора и 25км от Казанлък.
Средната надморска височина на гр. Павел баня е 828 м.
Община Павел баня попада в климатичния район на Източните задбалкански полета, на европейско континенталната климатична област в България.В района духат умерени ветрове. Преобладава северният, който населението нарича “шипченски”. Има южни ветрове,които духат при нахлуването на субтропичната въздушна маса рано напролет и причиняват стопяване на снежната покривка, а през лятото засушяване.
      Средногодишната температура на въздуха е около 10,8 градуса при средна температура през януари около минус 1 градус, а през юли около 22 градуса. Лятото е доста топло, освежавано от планинско долинния вятър, водната маса на близкия язовир “Копринка” и залесените склонове на Средна гора. Зимата е умерено студена, но се чувства осезателно, поради слабата ветровитост. Пролетта настъпва към средата на март, а топлата и слънчева есен продължава докъм средата на ноември. Валежите са умерени-около 630 мм. средногодишно, а снежната покривка е непродължителна-около 25 дни годишно. Облачността и относителната влажност на въздуха са умерено изразени, мъгливостта е слаба- около 22 дни средногодишно, а продължителността на слънчевото греене е твърде голяма- над 2200 часа средногодишно.
Съществено богатство на територията на общината със стратегическо значение са наличните повърхностни води представени от р.Тунджа и притоците и р.Тъжа, р.Габровница и р.Турийска, които заедно с подпочвените води по речните тераси притежават добри питейни качества.
Община Павел Баня притежава термоминерални води с национално значение, които са в град Павел Баня. На тази основа той е класифициран като балнеоложки център с национално значение.
От седемте естествени сондажни хидротермални източника бликат минерални води с аналогична физико-химична характеристика – с температура от 50 до 61 градуса и общ дебит 950л/минута. Водите се характеризират като слабо минерализирани, хипотермални, радонови, силициеви и флуорни. Курортът е профилиран за лечение на дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на гръбначния мозък и др.
*Кратка информация на източниците на минералните води в Павел баня:
Дебит: 16л./секунда
Температура – 610 С
Минерализация – 0,62 G/L
Радон – 22,8 NC/L
Водороден сулфат – 0,7 MG/L

@@@
Павел баня » ИСТОРИЯТА ГОВОРИ....
Posted by sg on 2007/4/25 13:06:16 (5183 reads )
В началото бе водата......
 
До освобождението на България от османско робство Павел баня не е съществувала, но земите около селището са били използвани за лечение още от дълбока древност.
Около горещите минерални извори в града при археологически разкопки са открити останки от античен град, римски бани и балнеоложки съоръжения, голяма християнска църква и други сгради, което свидетелства, че курортът е бил известен още в Древността. И до днес са запазени много исторически и археологически забележителности, като тракийски храмове и гробници, останки от римски и византийски пътища.
 

@@@
Павел баня » Добре дошли в община Павел баня!
Posted by sg on 2007/4/24 12:54:46 (10661 reads )
Едно кътче, откъснато от рая. Земя, щедра на природни богатства, наситена с духа на предците ни, отгледала Хора – трудолюбиви, гостоприемни, съхранили в себе си любовта към българските традиции.

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори