Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

БЮДЖЕТ : Бюджет 2018
Posted by SB on 2018/1/29 16:21:10 (3949 reads )

Бюджет 2018

* Покана за обществено обсъждане на Бюджет 2018, публикувана на 04.01.2018г.

* Информация за Проектобюджета на община Павел баня за  2018, публикувана на 05.01.2018г.

 Бюджет на община Павел баня за 2018г. публикуван на 21.02.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. януари), публикуван на 09.03.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. февруари), публикуван на 19.04.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. март), публикуван на 19.04.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(първо тримесечие), публикуван на 17.05.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. април), публикуван на 17.05.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. май), публикуван на 21.06.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. юни), публикуван на 31.07.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. юли), публикуван на 13.08.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(второ тримесечие), публикуван на 31.07.2018г.Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. август), публикуван на 11.10.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. септември), публикуван на 11.10.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(трето тримесечие), публикуван на 06.11.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. октомври), публикуван на 17.01.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. ноември), публикуван на 17.01.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. декември), публикуван на 17.01.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(годишен), публикуван на 25.04.2019г.

Баланс към 31.12. 2018 публикуван на 27.06.2019г.

Отчет за приходите и разходите към 31.12. 2018 публикуван на 27.06.2019г.

Годишен финансов отчет  на бюджет 2018, публикуван на 11.09.2019г.

Подробен Годишен финансов отчет  на бюджет 2018, публикуван на 11.09.2019г.

      - Решение за приемане на Годишен финансов  на бюджет 2018, публикувано на 11.09.2019г.