Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
БЮДЖЕТ » Бюджет 2020
Posted by SB on 2020/1/27 17:16:50 (2921 reads )

Обсъждане на Проекта за Бюджет 2020

Доклад по Проект за Бюджет 2020

Проект за Бюджет 2020

Проект на строителна програма 2020

БЮДЖЕТ 2020, публикуван на 13.02.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. януари), публикуван на 17.02.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. февруари), публикуван на 22.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. март), публикуван на 23.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (Първо тримесечие), публикуван на 30.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. април), публикуван на 26.05.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. май), публикуван на 16.06.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. юни), публикуван на 20.08.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. юли), публикуван на 20.08.2020г.


@@@
БЮДЖЕТ » Бюджет 2019
Posted by SB on 2019/1/7 17:10:51 (3415 reads )

Обсъждане на Проекта за Бюджет 2019

Информация за проекта на бюджет 2019г. на община Павел баня, - 10.01.2019Г.

Решение 808 от 08.02.2019г. - 20.02.2019Г.

Бюджет 2019г. - 20.02.2019Г.

Строителна програма 2019г. - 20.02.2019Г.

План-сметка ТБО 2019г. - 20.02.2019Г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. януари), публикуван на 25.04.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. февруари), публикуван на 25.04.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. март), публикуван на 25.04.2098г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(първо тримесечие), публикуван на 13.05.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. април), публикуван на 13.05.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. май), публикуван на 12.06.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. юни), публикуван на 08.08.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(второ тримесечие), публикуван на 08.08.2019г.


@@@
БЮДЖЕТ » Бюджет 2018
Posted by SB on 2018/1/29 16:21:10 (3949 reads )

* Покана за обществено обсъждане на Бюджет 2018, публикувана на 04.01.2018г.

* Информация за Проектобюджета на община Павел баня за  2018, публикувана на 05.01.2018г.

 Бюджет на община Павел баня за 2018г. публикуван на 21.02.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. януари), публикуван на 09.03.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. февруари), публикуван на 19.04.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. март), публикуван на 19.04.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(първо тримесечие), публикуван на 17.05.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. април), публикуван на 17.05.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. май), публикуван на 21.06.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. юни), публикуван на 31.07.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(м. юли), публикуван на 13.08.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018(второ тримесечие), публикуван на 31.07.2018г.


@@
БЮДЖЕТ » Одитни доклади
Posted by SB on 2017/10/18 14:17:51 (3946 reads )

Одитен доклад за финансовия отчет на бюджет 2016, публикуван на 09.10.2017г.

---ЗАВЕРЕНИ баланс , отчет за приходи и разходи касов отчет към 31.12.2016,публикуван на 18.10.2017г.


@@
БЮДЖЕТ » Бюджет 2017
Posted by SB on 2016/12/29 9:03:33 (5604 reads )
ОБЯВА, публикувана на 29.12.2016г.
Във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на община Павел баня Станимир Радевски организира на 05.01.2017г. от 14 часа в зала Младост на Читалище „Напред 1903“ в град Павел баня публично обсъждане от местната общност на проекта за Бюджет 2017г. Всички изготвени проекти на материали и предложения може да се намерят на сайта на община Павел баня – Бюджет на община Павел баня – Проект за Бюджет 2017г.  

Проект за Бюджет 2017г. публикуван на 29.12.2016г.

Доклад по Проект за Бюджет 2017г. публикуван на 29.12.2016г.

 Бюджет на община Павел баня за 2017г. публикуван на 09.02.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. януари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. февруари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. март) публикуван на 25.04.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(I тримесечие) публикуван на 15.05.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. април) публикуван на 15.05.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. май) публикуван на 21.06.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. юни) публикуван на 09.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(II тримесечие) публикуван на 09.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. юли) публикуван на 16.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. август) публикуван на 13.10.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. септември) публикуван на 16.10.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(деветмесечие) публикуван на 31.10.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. октомври) публикуван на 19.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. ноември) публикуван на 19.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. декември) публикуван на 29.01.2018г.

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 публикуван на 27.02.2018г. 

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 публикуван на 28.06.2018г.

Баланс към 31.12. 2017 публикуван на 28.06.2018г.

Отчет за приходите и разходите към 31.12. 2017 публикуван на 28.06.2018г.

 


@@
БЮДЖЕТ » - Бюджет 2016
Posted by SB on 2016/3/16 10:39:22 (5584 reads )

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. януари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. февруари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. март)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. април)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. май, юни, юли)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. август)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. септември)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. октомври)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. ноември)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016(м. декември)

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016

Одитен доклад за финансовия отчет на бюджет 2016, публикуван на09.10.2017г.

Годишен финансов отчет  2016, публикуван на 31.10.2017г.


@@
БЮДЖЕТ » - Бюджет 2015
Posted by SB on 2015/11/26 8:56:52 (5683 reads )

@@
БЮДЖЕТ » - Бюджет 2014
Posted by SB on 2014/7/4 13:41:25 (8110 reads )

Заповед за възлагане на  длъжностните лица в Общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити изготвянето на заявки и предложения за изготвяне на проекта за Бюджет за 2014 година

Заповед за утвърждаване на бюджетен календар

Заповед за изготвяне концепция и график за обществено обсъждане на Проект за Бюджет 2014 на Община Павел баня

Заповед такса битови птпадъци

Заповед местни такси и цени на услуги

Проект за бюджет 2014

Бюджет на община Павел баня за 2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. януари - м. май)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. юни)

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. юли)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. август)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. септември)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. октомври)


@@
БЮДЖЕТ » - Бюджет 2013
Posted by SB on 2013/1/18 15:12:53 (8045 reads )

 - Бюджет 2013г. !

- Отчет за Бюджет 2013г. !

- Одитен доклад

- Заверен баланс 2013


@@
БЮДЖЕТ » - Бюджет 2012
Posted by SB on 2012/1/11 9:17:37 (8239 reads )

- Бюджетен календар за бюджет 2012

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2011:

- Отчет за изпълнението на бюджет 2011

- Отчет на общински дълг 2011

- Приходи бюджет-отчет 2011

- Разходи бюджет-отчет 2011

- Отчет за изпълнението на инвестиционната програма 2011

- Строителна програма училища 2011

Баланс към 31.12.2011г.

Отчет за извънбюджетните сметки на структурните и кохезионните фондове

Отчет за извънбюджетните сметки - приватизации

.

- Решения на Общински съвет за приемане на Бюджет 2012


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори