Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
ОП-16-5- Обществен превоз на пътници 12.04.2016 12:04 (прочетено 2907)
ОП-16-4 - Доставка на нетна активна електрическа енергия 01.04.2016 11:04 (прочетено 3042)
ОП-16-3- Проектиране и СМР на многофамилни жил. сгради 07.03.2016 08:03 (прочетено 3239)
ОП-16-2 - Договаряне без обявление - 2016 - обществен превоз 25.02.2016 16:02 (прочетено 2773)
ОП-16-1 - Доставка на ел. енергия 01.02.2016 13:02 (прочетено 2695)
ОП-15-8 - Доставка на горива и масла за 2016г. 18.12.2015 16:12 (прочетено 2816)
ОП-15-7 Доставка на хранителни продукти за 2016г. 26.11.2015 08:11 (прочетено 3120)
ОП-15-6 Изработване на Общ устр. план на община Павел баня 11.05.2015 08:05 (прочетено 3259)
ОП-15-5 Ремонт на улици в общ. П. баня през 2015 г. 14.04.2015 09:04 (прочетено 3459)
ОП-15-4 СМР-Покрив ЦДГ Габарево по Проект Красива България 07.04.2015 09:04 (прочетено 3184)
ОП-15-3 Изработване на общ устройствен план 06.03.2015 11:03 (прочетено 3059)
ОП-15-2 Доставка на ел. енергия 18.02.2015 14:02 (прочетено 3095)
ОП-15-1 Доставка на гориво - в РОП 646263 03.02.2015 11:02 (прочетено 3077)
ОП-14-1 Доставка на хранителни продукти за 2015г. 23.12.2014 07:12 (прочетено 3625)