Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-15-7 Доставка на хранителни продукти за 2016г.
Posted by SB on 2015/11/26 8:26:36 (3287 reads )

ОП-15-7 Доставка на хранителни продукти за 2016г.

Решение, публикувано на 26.11.2015г.

Обявление, публикувано на 26.11.2015г.

Приложение, публикувано на 26.11.2015г.

Протокол на комисията №1, публикуван на 14.01.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 27.01.2016г.

Протокол на комисията №2, публикуван на 15.02.2016г.

Протокол на комисията №3, публикуван на 15.02.2016г.

Решение за обявяване на класирането, публикуван на 15.02.2016г.

Протокол за връщане гаранции участници, публикуван на 01.03.2016г.

Информация за върнати гаранции участници, публикуван на 09.03.2016г.

Решение за избор на нов изпълнител по позиция 3, публикуван на 01.04.2016г.

Договор по позиция 3, публикуван на 04.05.2016г.

Договор по позиция 2, публикуван на 04.05.2016г.

Договор по позиция 1, публикуван на 04.05.2016г.

Информация АОП за сключени договори по позиция 1, 2 и 3, публикувана на 04.05.2016г.

Договор по позиция 4, публикуван на 10.05.2016г.

Договор по позиция 5, публикуван на 10.05.2016г.

Информация АОП за сключени договори по позиция 4 и 5, публикувана на 11.05.2016г.

Информация за възстановени гаранции  публикуван на 11.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 08.06.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 08.06.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 09.06.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 01.07.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 01.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 15.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 21.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 25.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 15.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 19.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 24.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 26.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 26.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 04.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 11.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 18.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 18.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 20.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 20.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 24.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 01.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 03.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 22.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 01.12.2016г.Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.12.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 21.12.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 21.12.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 10.01.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 31.01.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 16.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 22.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 20.03.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 22.03.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.03.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 31.03.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 19.04.2017г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.;

Информация за извършени плащания, публикувано на 02.05.2017г.;

Информация за извършени плащания, публикувано на 03.05.2017г.;

Информация АОП за изпълнен договор по позиция 1, публикувано на 09.05.2017г.;

Информация АОП за изпълнен договор по позиция 4, публикувано на 09.05.2017г.;

Информация АОП за изпълнен договор по позиция 5, публикувано на 09.05.2017г.;

Информация за извършени плащания, публикувано на 12.05.2017г.;

Информация АОП за изпълнен договор по позиция 3, публикувано на 15.05.2017г.;

Информация АОП за изпълнен договор по позиция 2, публикувано на 15.05.2017г.;

Информация за върнати гаранции , публикувана на 31.05.2017г.