Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-16-5- Обществен превоз на пътници
Posted by SB on 2016/4/12 12:28:00 (3058 reads )

ОП-16-5- Обществен превоз на пътници

Решение, публикувано на 12.04.2016г.

Обявление, публикувано на 12.04.2016г.

Документация, публикувано на 12.04.2016г.

Решение за промяна, публикувано на 26.04.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 15.06.2016г.

Протокол 1, публикуван на 01.07.2016г.

Протокол 2, публикуван на 01.07.2016г.

Решение изпълнител, публикувано на 01.07.2016г.

Договор и приложения, публикувано на 21.09.2016г.

Обява за сключен договор, публикувано на 21.09.2016г.

Протокол за върната гаранция, публикувано на 27.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 10.01.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 11.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 26.06.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2017г.

Договор, публикуван на 21.09.2018г.

Протокол за възстановена гаранция за изпълнение на договор , публикувано на 21.09.2018г.

Обявление за изпълнен договор , публикувано на 18.01.2019г.