Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-15-6 Изработване на Общ устр. план на община Павел баня
Posted by SB on 2015/5/11 8:20:04 (3390 reads )

ОП-15-6 Изработване на Общ устр. план на община Павел баня

Решение, публикувано на 11.05.2015г.

Обявление, публикувано на 11.05.2015г.

Документация, публикувано на 11.05.2015г.

Задание за изработване на ОУП, публикувано на 11.05.2015г.

Разяснение по документацията 1, публикувано на 28.05.2015г.

Протокол на комисията № 1, публикувано на 10.07.2015г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 24.07.2015г.

Протокол на комисията № 2, публикувано на 19.08.2015г.

Протокол на комисията № 3, публикувано на 19.08.2015г.

Протокол на комисията № 4, публикувано на 19.08.2015г.

Решение на комисията, публикувано на 19.08.2015г.

Решение на комисията, публикувано на 19.08.2015г.

Протокол на комисията за връщане на гаранции публикувано на 07.09.2015г.

Информация за върнати на гаранции публикувано на 16.09.2015г.

Договор, публикуван на 22.10.2015г.

Задание за изработване на ОУП, публикувано на 22.10.2015г.

Информация АОП за сключен договор, публикуван на 23.10.2015г.

Информация за върнати гаранции, публикувана на 05.11.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 28.01.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 06.01.2017г

Обявление АОП приключване на договора, публикувано на 29.12.2017г