Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-14-1 Доставка на хранителни продукти за 2015г.
Posted by SB on 2014/12/23 7:56:11 (3802 reads )

ОП-14-1 Доставка на хранителни продукти за 2015г.

Решение

Обявление

Приложение

Протокол 1 на комисията по чл.68, ал.7 от ЗОП, публикуван на 27.01.2015г. 14:11

Отваряне на ценови оферти, публикуван на 05.02.2015г. 08:27

Протокол  на комисията, публикуван на 17.02.2015г. 11:42

Решение за избор на изпълнител,публикувано на 17.02.2015г. 11:42

Протокол за връщане на гаранции, публикуван на 04.03.2015г. 13:02

Информация за изплатени гаранции, публикуван на 09.03.2015г. 11:57

Договор по позиция 1, публикуван на 27.04.2015г. 16:57

Договор по позиция 2, публикуван на 27.04.2015г. 16:57

Договор по позиция 3, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 3, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 4, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 5, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Информация за сключени договори, публикуван на 29.04.2015г. 17:12

Информация за върнати гаранции, публикуван на 29.04.2015г. 17:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.06.2015г. 13:27

Анекс към Договор по позиция 3, публикуван на 12.06.2015г. 13:50

Информация за извършени плащания, публикуван на 22.06.2015г. 08:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 22.06.2015г. 08:04

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 09:51

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.06.2015г. 13:59

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.07.2015г. 08:29

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.07.2015г. 10:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 09:55

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 10:13

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.07.2015г. 10:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 09:55

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.07.2015г. 15:19Информация за извършени плащания, публикуван на 04.08.2015г. 15:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.08.2015г. 19:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 13.08.2015г. 10:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 13.08.2015г. 10:40

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.08.2015г. 14:15

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.09.2015г. 17:15

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.09.2015г. 17:16

Информация за извършени плащания, публикуван на 14.09.2015г. 09:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.09.2015г. 08:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.09.2015г. 08:53

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.10.2015г. 16:14

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 08:14

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 15:40

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 16:27

Информация за извършени плащания, публикуван на 22.10.2015г. 13:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.11.2015г. 09:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.11.2015г. 09:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 17.11.2015г. 12:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.11.2015г. 08:35

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.11.2015г. 14:53

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.12.2015г. 17:37

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.12.2015г. 17:38

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г. 18:38

Информация за извършени плащания, публикуван на 17.12.2015г. 09:29

Информация за извършени плащания, публикуван на 17.12.2015г. 09:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.12.2015г. 10:50

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.01.2016г. 16:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 14.01.2016г. 17:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.01.2016г. 15:20

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 08:20

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.02.2016г. 13:35

Информация за извършени плащания, публикуван на 04.02.2016г. 12:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.02.2016г. 14:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 19.02.2016г. 16:25

Информация за извършени плащания, публикуван на 19.02.2016г. 16:26

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.03.2016г. 12:44

Информация за извършени плащания, публикуван на 09.03.2016г. 10:54

Информация за извършени плащания, публикуван на 15.03.2016г. 12:54

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.03.2016г. 13:54

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 27.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 27.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 28.04.2016г.

Информация за изпълнен договор, публикуван на 04.05.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 04.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 11.05.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 15.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 25.05.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 15.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 03.06.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 03.06.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 14.06.2016г.

Информация за възстановени гаранции, публикувано на 16.06.2016г

Възстановена гаранция изпълнение, публикувано на 08.08.2016г.