Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-15-8 - Доставка на горива и масла за 2016г.
Posted by SB on 2015/12/18 16:07:53 (2954 reads )

ОП-15-8 - Доставка на горива и масла за 2016г.

Решение, публикувано на 21.12.2015г.

Обявление, публикувано на 21.12.2015г.

Документация, публикувано на 21.12.2015г.

Протокол №1 на комисията - отваряне на оферти, публикувано на 08.02.2016г.

Съобщение - отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.03.2016г.

Протокол №2 на комисията, публикувано на 17.03.2016г.

Протокол №3 на комисията, публикувано на 17.03.2016г.

Решение за обявяване на класирането, публикувано на 17.03.2016г.

Протокол гаранции, публикувано на 24.03.2016г.

Договор № 26, публикуван на 18.04.2016г.

Договор № 27, публикуван на 18.04.2016г.

Информация за сключени договори, публикувана на 21.04.2016г.

Информация за възстановени гаранции публикувана на 11.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 10.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.01.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 22.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 04.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 04.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 11.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.05.2017г.

Информация  за извършени всички плащания, публикувано на 25.05.2017г.

Информация  за изпълнен договор за горива, публикувано на 26.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.06.2017г.

Информация  за всички плащания масла, публикувано на 13.06.2017г.

Информация  АОП за изпълнен договор масла, публикувано на 15.06.2017г.

Информация  за върнати гаранции, публикувано на 15.06.2017г.