Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-15-1 Доставка на гориво - в РОП 646263
Posted by SB on 2015/2/3 11:12:31 (3236 reads )

ОП-15-1 Доставка на гориво - в РОП 646263

Решение

Обявление

Документация

Решение за промяна, публикувано на 11.02.2015г., 17:07ч.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 23.03.2015г., 12:09ч.

Протокол от дейността на комисията, публикувано на 31.03.2015г., 10:07ч.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 31.03.2015г., 10:07ч.

Протокол за връщане на гаранции, публикувано на 07.04.2015г., 18:50ч.

Договор доставка на масла, публикувано на 24.04.2015г., 10:44ч.

Информация за сключен договор доставка на масла, публикувано на 28.04.2015г., 16:50ч.

Информация за сключен договор доставка на горива, публикувано на 29.04.2015г., 17:05ч.

Договор доставка на горива, публикувано на 30.04.2015г., 15:12ч.

Протокол за изплатени гаранции, публикувано на 30.04.2015г., 15:12ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 04.06.2015г., 11:45ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 24.06.2015г., 09:35ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 22.07.2015г., 10:35ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 27.07.2015г., 08:35ч.Информация за извършени плащания, публикувано на 11.08.2015г., 15:10ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 14.08.2015г., 12:45ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 03.09.2015г., 17:05ч.

Информация за плащане за доставка на масло, публикувано на 21.10.2015г., 08:25ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 29.10.2015г., 17:35ч.

Информация за извършени плащания, публикувано на 23.11.2015г., 08:35ч.

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.12.2015г. 13:26

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г. 13:25

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:10

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.01.2016г. 15:46

Информация за извършени плащания, публикуван на 19.02.2016г. 18:36

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.03.2016г. 12:36

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.03.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 11.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 26.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 26.05.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор доставка на масла, публикувано на 27.05.2016г.,

Информация АОП за изпълнен договор доставка на горива, публикувано на 27.05.2016г.,

Протокол за възстановени гаранции, публикуван на 06.06.2016г.