Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@@
Публични покани »
Posted by SB on 2020/9/18 12:21:38 (767 reads )
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/30-58-2.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="/UserFiles/Image/pdf.gif" />Публична покана</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Iziskvanija.doc"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="/UserFiles/Image/word.gif" />Изисквания за изпълненние на поръчката</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Docum.rar"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="20" align="left" height="16" src="/UserFiles/Image/rar-icon.jpg" />Документация</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Razqsnenie 02.02.2015.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Разяснения по документацията - 02.02.2015г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/16_02_15.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Протокол на комисията - 16.02.2015г., 14:28</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dogowor pozicia1.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Договор по позиция 1 - 23.02.2015г., 13:32</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dogowor pozicia2.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Договор по позиция 2 - 23.02.2015г., 13:32</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Info PayPhone.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за плащане, публикувана на  03.06.2015г., 09:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/PlashtaneDog20.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 09:57</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/PlashtaneDog21.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 10:00</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/plashtane7dog21.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:00</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/plashtane7dog20.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/plashtane7dog20.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/dog20-08.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 09:12</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/dog21-08.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 13:42</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/kor.08dog20.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Корекция информация публикуван на 25.08.2015г. 15:57</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dog20-09.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dog21-09.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:04</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dog.20-10.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:10</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/Dog.21-10.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:12</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-11.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:12</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-11.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:13</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/20-01.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:00</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="http://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Ob6testveni%20pora4ki/2015/Mobilen%20operator/21-01.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:01</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-12.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:02</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-12.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:03</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-01(1).pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:47</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-01(1).pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:48</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-02.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:47</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-02.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:48</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-03.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г. </a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-03.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г. </a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-04.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-04.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-05.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-05.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-06.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-06.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-07.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.</a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-07.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.</a></font></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; COLOR: rgb(74,74,74); FONT: 14px/20px "Impact Lucida Console", Arial, Helvetica, sans-serif; WIDOWS: 1; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20,21-08.2016.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.</a></font></span></p>
<span style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; COLOR: rgb(74,74,74); FONT: 14px/20px "Impact Lucida Console", Arial, Helvetica, sans-serif; WIDOWS: 1; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<p><font size="2"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20-09.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.</a></font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/21-09.16.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.</a></font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20,21-10.16.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 14.11.2016г.</a></font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2015/Mobilen operator/20,21-11-2016.PDF"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" />Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.</a></font></font></p>
</span>sssss

@@
Публични покани » ПП-16-9-Услуга - Инвеститорски контрол саниране;
Posted by SB on 2016/4/7 12:40:24 (3020 reads )

Покана, публикувана на 07.04.2016г.

Документация, публикувана на 07.04.2016г.

Протокол, публикуван на 03.05.2016г.

Договор по позиция 2, публикуван на 09.06.2016г.

Договор по позиция 1, публикуван на 28.06.2016г.


@@
Публични покани » ПП-16-8- Услуга - Строителен надзор
Posted by SB on 2016/4/7 12:36:32 (2767 reads )

Покана, публикувана на 07.04.2016г.

Документация, публикувана на 07.04.2016г.

Протокол, публикуван на 03.05.2016г.

Договори по позиция 1 и 2 публикувани на 09.06.2016г.


@@
Публични покани » ПП-16-7 - Услуга - Проект. реконстр. улична мрежа град П. б
Posted by SB on 2016/4/6 11:06:08 (2855 reads )

Публична покана

Документация

Протокол, публикуван на 26.04.2016г.

Договор, публикуван на 16.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.09.2016г.


@@
Публични покани » ПП-16-6 - Услуга - Машини с водач за нуждите на общ.П. баня
Posted by SB on 2016/4/6 11:02:18 (2878 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 19.04.2016г.

Договор, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 17.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 15.11.2016г.


@@
Публични покани » ПП-16-5 - Услуга - Транспорт по културна програма
Posted by SB on 2016/4/5 13:39:23 (2834 reads )

Покана

Документация

Протокол, публикуван на 20.04.2016г.

Договор и приложения, публикуван на 13.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 16.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 19.04.2017г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.;


@@
Публични покани » ПП-16-4 - СМР - Ремонт улици 1
Posted by SB on 2016/3/30 19:35:00 (2816 reads )

Публична покана, публикувана на30.03.2016г.

Документация, публикувана на 30.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 14.04.2016г.

Договор № 35, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 36, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 37, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 38, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 39, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №37, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №39, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №36, публикувана на 23.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №38, публикувана на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №39, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №38, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №37, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №36, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №35, публикувано на 15.11.2016г.


@@
Публични покани » ПП-16-3-Услуга - проектиране водопроводна мрежа
Posted by SB on 2016/3/25 11:05:25 (2899 reads )

Публична покана, публикувана на 25.03.2016г.

Документация, публикувана на 25.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 11.04.2016г.

Договор, публикуван на 13.04.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


@@
Публични покани » ПП-16-2 - Услуга - Проектиране ЕЕ ЦДГ
Posted by SB on 2016/3/25 11:02:00 (2841 reads )

Публична покана, публикувана на 25.03.2016г.

Документация, публикувана на 25.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 11.04.2016г.

Договор, публикуван на 12.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


@@
Публични покани » ПП-16-1 -Услуга - Проектиране ВИК мрежа Павел баня
Posted by SB on 2016/2/22 14:09:53 (2752 reads )

Публична покана, публикувана на 22.02.2016г.

Документация, публикувана на 22.02.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 18.03.2016г.

Договор, публикуван на 08.04.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.


@@
Публични покани » ПП-15-10 Доставка на дърва за отоплителен сезон 2015-2016
Posted by SB on 2015/10/14 11:28:35 (2750 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 28.10.2015г.

Договор, публикуван на 12.11.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 15.12.2015г.


@@
Публични покани » ПП-15-9 Зимно поддържане и почистване на уличната мрежа
Posted by SB on 2015/9/30 17:32:58 (2942 reads )

Зимно поддържане и почистване на уличната мрежа в населените места на община Павел баня и снегопочистване и опесъчаване на IV /четвъртокласна/ пътна мрежа в община Павел баня за 2015/2016 г.

 

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 13.10.2015г.

Договор по позиция 1, публикуван на 30.10.2015г.

Договор по позиция 2, публикуван на 30.10.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.03.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 28.04.2016г.


@@
Публични покани » ПП-15-8 - Техн. и ен. обследване на многофамилни жил. сгради
Posted by SB on 2015/8/20 15:37:57 (2961 reads )

Публична покана

Документация

Разяснение 1, публикувано на 28.08.2015г.

Протокол  на комисията1, публикувано на 09.09.2015г.

Договори по позиция 1 и 2, публикуван на 18.09.2015г.


@@
Публични покани » ПП 15-7 Техническо и енергийно обследване ЦДГ
Posted by SB on 2015/7/31 9:36:39 (3000 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 25.08.2015г.

Договор по позиция 2, публикуван на 03.09.2015г.

Договор по позиция 1, публикуван на 03.09.2015г.

Информация плащане по позиция 1, публикуван на 16.11.2015г.

Информация плащане по позиция 2, публикуван на 16.11.2015г.


@@
Публични покани » ПП 15-6 Доставка на дърва и въглища за отоплителен сезон 201
Posted by SB on 2015/7/28 11:08:07 (2955 reads )

Публична покана

Документация

Публичен жребий, публикувано на 12.08.2015г.

Протокол на комисията, публикувано на 20.08.2015г.

Договор по позиция 2 Доставка на въглища, публикувано на 15.09.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.


@@
Публични покани » ПП-15-5 Почистване на замърсени територии и нерегл. сметища
Posted by SB on 2015/7/7 11:27:51 (3005 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 22.07.2015г.


@@
Публични покани » ПП-15-4 Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Posted by SB on 2015/6/18 9:58:13 (3039 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 02.07.2015г.

Договор, публикуван на 24.07.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 25.01.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 28.02.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 07.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 11.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 17.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 13.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 29.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


@@
Публични покани » ПП-15-3 Транспортни услуги по определени маршрути
Posted by SB on 2015/4/29 16:17:07 (3076 reads )

Покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 20.05.2015г. 15:45

Договор, публикуван на 02.06.2015г. 09:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.07.2015г. 09:25

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.08.2015г. 11:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.09.2015г. 17:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.10.2015г. 17:35

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 13.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.


@@
Публични покани » ПП-14-2 Плащане - Ремонт улици
Posted by SB on 2015/4/6 9:57:32 (3098 reads )
ПП-14-2 Плащане - Ремонт улици

@@
Публични покани » ПП-15-2 Услуга с машини за нуждите на община Павел баня
Posted by SB on 2015/3/25 10:41:21 (3119 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 08.04.2015г., 14:00ч.

Договор, публикуван на 28.04.2015г., 16:52ч.

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 14:19

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.08.2015г. 15:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.09.2015г. 10:45


@@@
Публични покани » ПП-15-1 Избор на оператор за мобилни и фиксирани тел. услуги
Posted by SB on 2015/1/27 15:18:27 (3663 reads )

Публична покана

Изисквания за изпълненние на поръчката

Документация

Разяснения по документацията - 02.02.2015г.

Протокол на комисията - 16.02.2015г., 14:28

Договор по позиция 1 - 23.02.2015г., 13:32

Договор по позиция 2 - 23.02.2015г., 13:32

Информация за плащане, публикувана на  03.06.2015г., 09:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 09:57

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 10:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 09:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 13:42

Корекция информация публикуван на 25.08.2015г. 15:57

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:04

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:10

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:13

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:01

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:48

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:48

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 14.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори