Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Обществени поръчки на СУ » OB-2019-1 Доставка на закуска и обяд за учениците на СУ "Хр.
Posted by SB on 2019/9/13 16:23:46 (933 reads )

Обява, публикувано на 13.09.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 13.09.2019г.

Образци на документи, публикувано на 13.09.2019г.

Проект на договор, публикуван на 13.09.2019г.

Протокол на комисията, публикуван на 27.09.2019г.

Договор по позиция 1, публикуван на 30.09.2019г.

Договор по позиция 2, публикуван на 30.09.2019г.


@@
Обществени поръчки на СУ » ОП-2018-1 - Доставка на гориво
Posted by SB on 2018/10/24 16:27:00 (1244 reads )

Решение, публикувано на 24.10.2018г

Договор, публикуван на 08.11.2018г


@@
Обществени поръчки на СУ » ОБ-2018-2-Доставка на гориво за отопление
Posted by SB on 2018/9/5 16:01:00 (1358 reads )

Обява, публикувана на 05.09.2018г.;

Спецификации, публикувано на 05.09.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 05.09.2018г.;

Проект на договор, публикувано на 05.09.2018г.;

Съобщение за прекратяване, публикувано на 12.09.2018г.;


@@
Обществени поръчки на СУ » ОБ-2018-1-Доставка на закуски и обяд;
Posted by SB on 2018/9/5 16:00:00 (1345 reads )

Обява, публикувана на 05.09.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.09.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 05.09.2018г.;

Проект на договор, публикувано на 05.09.2018г.;

Информация удължаване срок за оферти, публикувана на 17.09.2018г.;

Протокоол на комисията, публикуван на 26.09.2018г.;

Договор закуски, публикуван на 03.10.2018г.;

Договор обяд, публикуван на 03.10.2018г.;


@@
Обществени поръчки на СУ » ОБ-17-2 - Доставка на гориво за отопление
Posted by SB on 2017/9/1 10:58:00 (1902 reads )

Обява, публикувана на 01.09.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 01.09.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 01.09.2017г.;

Образци на договори, публикувано на 01.09.2017г.;

Протокол, публикуван на 26.09.2017г.;

Договор, публикуван на 09.10.2017г.;


@@
Обществени поръчки на СУ » ОБ-17-1 - Доставка на закуска и обяд
Posted by SB on 2017/9/1 10:57:00 (1912 reads )

Обява, публикувана на 01.09.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 01.09.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 01.09.2017г.;

Образци на договори, публикувано на 01.09.2017г.;

Информация за удължаване на срок, публикувана на 18.09.2017г.;

Протокол, публикуван на 26.09.2017г.;

Договор за доставка на закуски, публикуван на 10.10.2017г.;

Договор за доставка на обяд, публикуван на 10.10.2017г.;


@@
Обществени поръчки на СУ » ОБ - 16 - 2 - Доставка на гориво за отопление
Posted by SB on 2016/10/24 13:25:00 (2321 reads )

Обява, публикувана на 24.10.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 24.10.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 24.10.2016г.;

Проект на договор, публикувано на 24.10.2016г.;

Протокол,  публикуван на 14.11.2016г.;

Договор,  публикуван на 09.12.2016г.;


@@
Обществени поръчки на СУ » ОБ- 16-1 - Доставка на закуски и обяд.
Posted by SB on 2016/9/14 11:29:00 (2168 reads )

Обява, публикувана на 14.09.2016г.

Технически спецификации, публикувано на 14.09.2016г.

Образци на документи, публикувано на 14.09.2016г.

Образци на договори, публикувано на 14.09.2016г.

Информация за удължаване на първоначалния срок, публикувана на 26.09.2016г.;

Протокол,  публикуван на 03.10.2016г.;

Договори,  публикувано на 14.10.2016г.;


@@
Обществени поръчки на СУ » ПП-15-2 - Доставка на закуски и обяд
Posted by SB on 2015/9/2 14:46:41 (2703 reads )

Публична покана, публикувана на 02.09.2015г.

Документация, публикувана на 02.09.2015г.

Протокол на комисията, публикуван на 18.09.2015г.

Договори по двете позиции, публикуван на 12.10.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 06.11.2015г

Информация за извършени плащания, публикувана на 04.01.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 08.02.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 07.03.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 18.04.2016г

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.06.2016г.


@@
Обществени поръчки на СУ » ПП-15-1 - Доставка на гориво
Posted by SB on 2015/9/2 14:40:00 (2576 reads )

Публична покана, публикувана на 02.09.2015г.

Документация, публикувана на 02.09.2015г.

Протокол на комисията, публикуван на 18.09.2015г.

Договор за доставка публикуван на 21.10.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 04.01.2016г


@@
Обществени поръчки на СУ » Вътрешни правила
Posted by SB on 2015/7/29 12:30:49 (2479 reads )

Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки

Вътрешни правила за поддържане "Профил на купувача"


@@
Обществени поръчки на СУ » Информация плащания закуска и обяд
Posted by SB on 2015/7/29 12:24:11 (2512 reads )

Информация за извършени плащания, закуска и обяд, публикуван на 29.07.2015г. 12:23


@@
Обществени поръчки на СУ » Публична покана - Доставка на гориво
Posted by SB on 2014/10/30 15:05:37 (2819 reads )

Публична покана

Приложение

Протокол доставка горива

Договор доставка на горива

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.07.2015г. 12:19


@@
Обществени поръчки на СУ » Договори - Доставка на закуска и обяд
Posted by SB on 2014/10/6 16:44:26 (2841 reads )
Договори - Доставка на закуска и обяд

@@
Обществени поръчки на СУ » Протокол - Доставка на закуска и обяд
Posted by SB on 2014/10/2 14:47:58 (2670 reads )
Протокол - Доставка на закуска и обяд

@@
Обществени поръчки на СУ » Публична покана - Доставка храни
Posted by SB on 2014/9/15 16:52:04 (2830 reads )

Публична покана

Приложение


@@
Обществени поръчки на СУ » Публ. покана - Периодична доставка на газьол за отопление
Posted by SB on 2013/10/23 15:47:09 (2961 reads )
Публична покана - Периодична доставка на газьол за отопление

@@
Обществени поръчки на СУ » Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици
Posted by SB on 2013/9/12 13:29:39 (3144 reads )
Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици

@@
Обществени поръчки на СУ » Публична покана - Доставка на дизел за отопление
Posted by SB on 2012/10/31 13:42:17 (3348 reads )
Периодична доставка чрез покупка на дизел за отопление

@@
Обществени поръчки на СУ » Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици
Posted by SB on 2012/9/14 15:35:03 (3263 reads )
Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори