Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обществени поръчки на СУ : Вътрешни правила
Posted by SB on 2015/7/29 12:30:49 (2499 reads )

Вътрешни правила

Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки

Вътрешни правила за поддържане "Профил на купувача"