Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
» - Бюджет 2015
Posted by SB on 2014/12/1 16:13:17 (2665 reads )

Проект за бюджет 2015

Проект за бюджет 2015, внесен в ОбС на 27.01.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 (м. януари)

 Бюджет 2015, приет с Решение 904/13.2.2015 год. Публикуван на 25.02.2015г. 14:05

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 (м. февруари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 (м. март)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 (м. април)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 (м. май)

Бюджет на училища, детски градини и школа по интереси

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 (м. юни)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 (м. януари - м. юни)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 (м. септември)


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори