Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Обявления на детски градини » ДГ "Ален мак" с. Търничени - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:32:49 (939 reads )
Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

@@
Обявления на детски градини » ДГ "Незабравка" с. Тъжа - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:31:46 (913 reads )

Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Заповед за избран заявител  2019г, публикувано на 16.07.2019г.


@@
Обявления на детски градини » ДГ "Радост" с. Скобелево - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:30:52 (944 reads )
Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

@@
Обявления на детски градини » ДГ "Синчец" гр. Павел баня - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:27:42 (901 reads )
Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

@@
Обявления на детски градини » ДГ "Радост" с. Осетеново - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:26:57 (920 reads )
Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

@@
Обявления на детски градини » ДГ "Еделвайс" с. Манолово - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:26:04 (892 reads )
Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

@@
Обявления на детски градини » ДГ "Детелина" с. Горно Сахране - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:24:35 (901 reads )
Обявления 2019, публикувано на 13.06.2019г.

@@
Обявления на детски градини » ДГ "Славейче" с. Габарево - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:23:32 (869 reads )
Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

@@
Обявления на детски градини » ДГ "Дружба" с. Александрово - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:21:08 (906 reads )
Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори