Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Пазарни консултации »
Posted by SB on 2020/9/21 10:23:56 (689 reads )

Покана, публикувана на 02.07.2018г.

Приложения, публикувано на 02.07.2018г.

Оферти, публикувани на 12.07.2018г.

Проба12.07.2018г.


@@
Пазарни консултации » Многофункционална спортна площадка
Posted by SB on 2018/7/2 14:49:50 (1436 reads )

Покана, публикувана на 02.07.2018г.

Приложения, публикувано на 02.07.2018г.

Оферти, публикувани на 12.07.2018г.


@@
Пазарни консултации » Физкултурен салон
Posted by SB on 2018/7/2 14:45:52 (1468 reads )

Покана, публикувана на 02.07.2018г.

Приложения, публикувано на 02.07.2018г.


@@
Пазарни консултации » Реконстр.и рехаб. на улична мрежа в Павел баня и Габарево
Posted by SB on 2018/6/28 9:28:01 (1497 reads )

Покана, публикувана на 28.06.2018г.

Приложения , публикувано на 28.06.2018г.

Декларация, публикувано на 28.06.2018г.


@@
Пазарни консултации » Покана ремонт улици
Posted by SB on 2018/5/11 14:07:56 (1484 reads )

Покана, публикувана на 11.05.2018г.

Количествена сметка 1, публикувано на 11.05.2018г.

Количествена сметка 2, публикувано на 11.05.2018г.

Разрешение за строеж, публикувано на 11.05.2018г.

Декларация, публикувано на 11.05.2018г.


@@
Пазарни консултации » Реконструкция на улична мрежа
Posted by SB on 2018/3/16 10:34:51 (1648 reads )

Покана, публикувано на 16.03.2018г.

Разрешение за строеж, публикувано на 16.03.2018г.

Количествена сметка 1, публикувано на 16.03.2018г.

Количествена сметка 2, публикувано на 16.03.2018г.

Декларация, публикувано на 16.03.2018г.


@@
Пазарни консултации » Реконструкция и разширение кметство Община Павел баня
Posted by SB on 2018/3/16 8:09:31 (1733 reads )

Покана и разрешение за строеж, публикувано на 16.03.2018г.

Количествена сметка, публикувано на 16.03.2018г.

Декларация, публикувано на 16.03.2018г.


@@
Пазарни консултации » Проект "Реконструкция водоснабдителна мрежа села..."
Posted by SB on 2017/7/17 16:19:25 (2158 reads )

Проект "Реконструкция водоснабдителна мрежа Асен, Скобелево, Долно Сахране и Горно Сахране"

Покана, публикувана на 17.07.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 17.07.2017г.;

Разрешение за строеж, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец декларация , публикувано на 17.07.2017г.;

 

Образец 1, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец 2, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец 3, публикувано на 17.07.2017г.;

Протокол, публикуван на 30.07.2017г.;


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори