Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Друга информация » График ЗОП 2020г. - 2 - актуализиран
Posted by SB on 2020/5/7 14:41:13 (650 reads )
График ЗОП 2020г. - 2 - актуализиран

@@
Друга информация » График ЗОП 2020г.
Posted by SB on 2020/5/7 14:36:46 (604 reads )
График ЗОП 2020г.

@@
Друга информация » Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019г.
Posted by SB on 2020/3/17 14:39:12 (666 reads )

Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019г., публикувана на 17.03.2020г.;


@@
Друга информация » Покана за оборудване кухни на ДСП
Posted by SB on 2019/7/22 13:23:54 (884 reads )
Покана, публикувана на 22.07.2019г.

@@
Друга информация » Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.
Posted by SB on 2019/4/9 11:19:14 (952 reads )
Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.

@@
Друга информация » График ЗОП 2019г.
Posted by SB on 2019/2/19 17:25:02 (1052 reads )
График ЗОП 2019г., публикуван на 19.02.2019г.;

@@
Друга информация » Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.
Posted by SB on 2018/4/13 7:51:54 (1349 reads )
Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г., публикувана на 13.04.2018г.

@@
Друга информация » Промяна График ЗОП 2018г.
Posted by SB on 2018/3/14 7:36:12 (1406 reads )

Заповед РД 10-102/ 13.03.2018г. публикувана на 14.03.2018г.


@@
Друга информация » График ЗОП 2018г.
Posted by SB on 2018/2/9 15:24:04 (1568 reads )
График ЗОП 2018г.

@@
Друга информация » Вътрешни правила за управление цикъла на ОП
Posted by SB on 2018/2/8 13:04:19 (1500 reads )
Вътрешни правила за управление цикъла на ОП

@@
Друга информация » Промяна График ЗОП 2017 - 2
Posted by SB on 2017/10/26 10:48:57 (1586 reads )

Заповед РД 10-239/ 23.10.2017г. публикувана на 26.10.2017г.


@@
Друга информация » Промяна график ЗОП 2017 - 1
Posted by SB on 2017/4/19 14:59:11 (1808 reads )

Заповед РД 10-109/ 19.04.2017г. публикувана на 19.04.2017г.


@@
Друга информация » Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Posted by SB on 2017/3/27 11:00:34 (1866 reads )
Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП., публикувана на 27.03.2017г.;

@@
Друга информация » График ЗОП 2017г.
Posted by SB on 2017/3/27 10:43:35 (1889 reads )
График ЗОП 2017г., публикуван на 27.03.2017г.;

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори