Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Друга информация » График ЗОП 2020г. - 2 - актуализиран
Posted by SB on 2020/5/7 15:41:13 (858 reads )
График ЗОП 2020г. - 2 - актуализиран

@@
Друга информация » График ЗОП 2020г.
Posted by SB on 2020/5/7 15:36:46 (807 reads )
График ЗОП 2020г.

@@
Друга информация » Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019г.
Posted by SB on 2020/3/17 15:39:12 (872 reads )

Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019г., публикувана на 17.03.2020г.;


@@
Друга информация » Покана за оборудване кухни на ДСП
Posted by SB on 2019/7/22 14:23:54 (1085 reads )
Покана, публикувана на 22.07.2019г.

@@
Друга информация » Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.
Posted by SB on 2019/4/9 12:19:14 (1170 reads )
Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.

@@
Друга информация » График ЗОП 2019г.
Posted by SB on 2019/2/19 18:25:02 (1259 reads )
График ЗОП 2019г., публикуван на 19.02.2019г.;

@@
Друга информация » Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.
Posted by SB on 2018/4/13 8:51:54 (1561 reads )
Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г., публикувана на 13.04.2018г.

@@
Друга информация » Промяна График ЗОП 2018г.
Posted by SB on 2018/3/14 8:36:12 (1649 reads )

Заповед РД 10-102/ 13.03.2018г. публикувана на 14.03.2018г.


@@
Друга информация » График ЗОП 2018г.
Posted by SB on 2018/2/9 16:24:04 (1758 reads )
График ЗОП 2018г.

@@
Друга информация » Вътрешни правила за управление цикъла на ОП
Posted by SB on 2018/2/8 14:04:19 (1692 reads )
Вътрешни правила за управление цикъла на ОП

@@
Друга информация » Промяна График ЗОП 2017 - 2
Posted by SB on 2017/10/26 11:48:57 (1798 reads )

Заповед РД 10-239/ 23.10.2017г. публикувана на 26.10.2017г.


@@
Друга информация » Промяна график ЗОП 2017 - 1
Posted by SB on 2017/4/19 15:59:11 (2005 reads )

Заповед РД 10-109/ 19.04.2017г. публикувана на 19.04.2017г.


@@
Друга информация » Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Posted by SB on 2017/3/27 12:00:34 (2065 reads )
Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП., публикувана на 27.03.2017г.;

@@
Друга информация » График ЗОП 2017г.
Posted by SB on 2017/3/27 11:43:35 (2087 reads )
График ЗОП 2017г., публикуван на 27.03.2017г.;

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори