Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Събиране на оферти с обява »
Posted by SB on 2020/9/18 12:20:01 (554 reads )
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/2020-3.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Обява, публикувана на 13.04.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/20-480.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Информация АОП, публикувана на 13.04.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/20-3-Docs.rar"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="25" align="left" height="20" src="https://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/rar-icon.jpg" /><span>Документация, публикувано на 13.04.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/20-584.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Информация удължаване срок, публикувана на 05.05.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/Pr.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Протокол, публикуван на 28.05.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/Dogovor73.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Договор, публикуван на 23.06.2020г.;</span></a></font></p><p>Павел баня</p>

@@
Събиране на оферти с обява »
Posted by SB on 2020/9/18 12:19:13 (602 reads )
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/2020-3.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Обява, публикувана на 13.04.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/20-480.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Информация АОП, публикувана на 13.04.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/20-3-Docs.rar"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="25" align="left" height="20" src="https://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/rar-icon.jpg" /><span>Документация, публикувано на 13.04.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/20-584.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Информация удължаване срок, публикувана на 05.05.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/Pr.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Протокол, публикуван на 28.05.2020г.;</span></a></font></p>
<p><font size="2"><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2020/OB-20-3-Sportna Ploshtadka/Dogovor73.pdf"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="http://pavelbanya.bg/UserFiles/Image/pdf.gif" /><span>Договор, публикуван на 23.06.2020г.;</span></a></font></p>sss

@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2020-3 - Инженеринг - Спортна площадка в гр. Павел баня
Posted by SB on 2020/4/13 14:46:00 (992 reads )

Обява, публикувана на 13.04.2020г.;

Информация АОП, публикувана на 13.04.2020г.;

Документация, публикувано на 13.04.2020г.;

Информация удължаване срок, публикувана на 05.05.2020г.;

Протокол, публикуван на 28.05.2020г.;

Договор, публикуван на 23.06.2020г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2020-2 - Доставка чрез покупка на употребявани МПС в 2 по
Posted by SB on 2020/3/19 12:31:00 (905 reads )
ОБ-2020-2 - Доставка чрез покупка на употребявани МПС /леки автомобили в 2 позиции"

@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2020-1 - Услуга с машини с водач
Posted by SB on 2020/3/9 11:10:00 (893 reads )

Обява, публикувана на 09.03.2020г.;

Документация, публикувано на 09.03.2020г.;

Информация удължаване срока за оферти, публикувана на 20.03.2020г.;

Протокол на комисия, публикуван на 08.04.2020г.;

Договор, публикуван на 28.04.2020г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-9 - Зимно поддържане 2019/2020
Posted by SB on 2019/10/24 15:25:00 (997 reads )

Обява, публикувана на 24.10.2019г.;

Технически спецификации, публикувано на 24.10.2019г.;

Образци на документи, публикувано на 24.10.2019г.;

Проект на договор , публикувано на 24.10.2019г.;

Удължаване на срок за оферти, публикувано на 05.11.2019г.;

Протокол, публикуван на 21.11.2019г.

Договор, публикуван на 04.12.2019г.


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-8 - Доставка на съдове за смет/контейнери
Posted by SB on 2019/8/28 8:38:00 (1073 reads )

Обява, публикувано на 28.08.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 28.08.2019г.

Проект на договор, публикуван на 28.08.2019г.

Съобщение за удължаване на срок, публикувано на 13.09.2019г.

Образци на документи, публикувано на 28.08.2019г.

Протокол, публикуван на 21.11.2019г.

Договор, публикуван на 17.03.2020г.


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-7 - Изграждане на Мултифункционална спортна площадка
Posted by SB on 2019/8/2 12:26:00 (1481 reads )

Обява, публикувана на 02.08.2019г.

Документация, публикувано на 02.08.2019г.

Проект на договор , публикувано на 02.08.2019г.

Количествена сметка, публикувано на 02.08.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 02.08.2019г.

Информация за удължаване на сроока, публикувана на 21.08.2019г.

Протокол, публикуван на 25.09.2019г.

Договор с приложения, публикуван на 04.11.2019г.


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-6 - Втори етап ремонт ДГ Синчец
Posted by SB on 2019/7/24 15:33:34 (1119 reads )

Обява, публикувана на 24.07.2019г.

Количествена сметка, публикувано на 24.07.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 24.07.2019г.

Проект на договор , публикувано на 24.07.2019г.

Образци на документи, публикувано на 24.07.2019г.

Протокол на комисията, публикуван на 20.08.2019г.

Договор с приложения, публикуван на 02.09.2019г.


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-5 - Доставка на дърва, въглища, пелети
Posted by SB on 2019/6/18 14:51:00 (1130 reads )

Обява, публикувано на 18.06.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 18.06.2019г.

Образци на документи, публикувано на 18.06.2019г.

Договор по позиция 1, публикуван на 18.06.2019г.

Договор по позиция 2, публикуван на 18.06.2019г.

Договор по позиция 3, публикуван на 18.06.2019г.

Информация за удължаване срока за оферти. публикувано на 02.07.2019г.

Протокол. публикуван на 01.08.2019г.

Договор по позиция 1. публикуван на 21.08.2019г.

Договор по позиция 2. публикуван на 28.09.2019г.

Договор по позиция 3. публикуван на 28.09.2019г.


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-4-Услуга с машини с водач за нуждите на общината
Posted by SB on 2019/2/22 13:04:00 (1207 reads )

Покана, публикувана на 22.02.2019г.;

Технически спецификации, публикувано на 22.02.2019г.;

Образци на документи, публикувано на 22.02.2019г.;

Образец на договор , публикувано на 22.02.2019г.;

Удължаване на срока за подаване на оферти, публикувано на 07.03.2019г.;

Протокол на комисията, публикувано на 15.03.2019г.;

Договор, публикуван на 03.04.2019г.;


@@
Събиране на оферти с обява » П-2019-1-Авторски надзор
Posted by SB on 2019/2/19 18:19:06 (1167 reads )

Покана, публикувана на 19.02.2019г.;

Технически спецификации, публикувано на 19.02.2019г.;

Образци на документи, публикувано на 19.02.2019г.;

Образец на договор , публикувано на 19.02.2019г.;

Протокол на комисията, публикуван на 13.03.2019г.;

Договор с изпълнител, публикуван на 04.04.2019г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-3 - Текущ ремонт енерг. ефект.- ДГ гр. Павел баня
Posted by SB on 2019/2/7 13:43:00 (1332 reads )

Обява, публикувана на 07.02.2019г.

Количествена сметка, публикувано на 07.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 07.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 07.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г.

Протокол на комисията, публикувана на 05.03.2019г.

Договор с изпълнител, публикуван на 13.03.2019г.


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-2-Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Асен
Posted by SB on 2019/2/5 16:29:00 (1345 reads )

Обява, публикувана на 05.02.2019г.

Методика за оценка, публикувано на 05.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 05.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 05.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 05.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 05.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 08.02.2019г.

Протокол избор на изпълнител, публикувано на 04.06.2019г.

Договор с изпълнител, публикувано на 06.07.2019г.

Допълнително споразумение, публикувано на 05.08.2020г.

Допълнително споразумение, публикувано на 10.09.2020г.


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2019-1-Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Скобелево
Posted by SB on 2019/2/5 16:25:00 (1419 reads )

Обява, публикувана на 05.02.2019г.

Методика за оценка, публикувано на 05.02.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 05.02.2019г.

Проект на договор , публикувано на 05.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 05.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 05.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 08.02.2019г.

Разяснения по чл. 189 от ЗОП, публикувано на 14.02.2019г.

Протокол избор на изпълнител, публикувано на 04.06.2019г.

Договор с  изпълнител, публикувано на 06.07.2019г.

Допълнително споразумение, публикувано на 05.08.20120.

Допълнително споразумение, публикувано на 10.09.2020г.

 


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-8 - Снегопочистване сезон 2018/2019
Posted by SB on 2018/10/15 10:08:58 (1265 reads )

Обява, публикувана на 15.10.2018г.;

Указания, публикувано на 15.10.2018г.;

Документация, публикувано на 15.10.2018г.;

ЕЕДОП, публикуван на 15.10.2018г.

Информация за удължаване на срока, публикувана на 24.10.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 31.10.2018г.;

Договор, публикуван на 12.11.2018г.;

 


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2018- 7 - Ремонт ДГ "Синчец" в 2 позиции
Posted by SB on 2018/6/14 16:00:00 (2423 reads )

Обява, публикувана на 14.06.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 14.06.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 14.06.2018г.;

ЕЕДОП, публикуван на 14.06.2018г.

Проект на договор , публикувано на 14.06.2018г.;

Инвестиционен проект, публикуван на 14.06.2018г.

Удължаване срок оферти, публикуванo на 02.07.2018г.;

Протоокол, публикуван на 17.07.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 30.07.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 03.08.2018г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-6 - Изготвяне на работни проекти 2 позиции
Posted by SB on 2018/6/8 14:06:00 (1560 reads )

Обява, публикувана на 08.06.2018г.;

Задание по позиция 1, публикувано на 08.06.2018г.;

Задание по позиция 2, публикувано на 08.06.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 08.06.2018г.;

Проект на договор позиция 1 или 2 , публикувано на 08.06.2018г.;

Протокол, публикуван на 22.06.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 26.06.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 26.06.2018г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-5 - Доставка на горива за сезон 2018/19година
Posted by SB on 2018/4/12 12:07:00 (1607 reads )

Обява, публикувана на 12.04.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 12.04.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 1 , публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 2 , публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор позиция 3 , публикувано на 12.04.2018г.;

Удължаване срок за оферти, публикувано на 03.05.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 11.05.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 31.05.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 13.08.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 13.08.2018г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-4 - Ремонт сгради - Пожарна
Posted by SB on 2018/4/12 12:05:00 (1572 reads )

Обява, публикувана на 12.04.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 12.04.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 12.04.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 12.04.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 09.05.2018г.;

Договор, публикуван на 13.06.2018г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-3-Доставка на съдове за смет в три позиции
Posted by SB on 2018/3/14 8:29:45 (1827 reads )

Обява, публикувана на 14.03.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 14.03.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 14.03.2018г.;

Проект на договор , публикувано на 14.03.2018г.;

Удължаване срока на офертите, публикувано на 23.03.2018г.;

Протокол 1 на комисията, публикувано на 26.04.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 04.05.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 04.05.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 22.05.2018г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-2 - Услуга с машини с водач за нуждите на общината
Posted by SB on 2018/3/9 8:06:47 (1731 reads )

Обява, публикувана на 09.03.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 09.03.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 09.03.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 09.03.2018г.;

Удължаване срока за офертите, публикувано на 19.03.2018г., 18:45ч.;

Протокол, публикуван на 26.03.2018г.;

Договор, публикуван на 30.03.2018г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2018-1 - Ремонт канализации 2018г.
Posted by SB on 2018/2/13 10:34:00 (1760 reads )

Обява, публикувана на 13.02.2018г.;

Технически спецификации, публикувано на 13.02.2018г.;

Образци на документи, публикувано на 13.02.2018г.;

Образец на договор , публикувано на 13.02.2018г.;

Протокол, публикуван на 13.03.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.01.2018г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-12 - Ремонт пътища/улици 2017г. в 3 обособени позиц
Posted by SB on 2017/12/29 9:45:00 (1897 reads )

Обява, публикувана на 29.12.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 29.12.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 29.12.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 29.12.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 25.01.2018г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.01.2018г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 27.01.2018г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-11- Снегопочистване зимен сезон 2017/2018
Posted by SB on 2017/10/23 16:35:00 (1876 reads )

Обява, публикувана на 23.10.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 23.10.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 23.10.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 23.10.2017г.;

Удължаване на срока, публикувано на 01.11.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 20.11.2017г.;

Договор, публикуван на 29.11.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-10 - Ремонт улици 2017г. в 3 обособени позиции;
Posted by SB on 2017/8/18 13:33:00 (2043 reads )

Обява, публикувана на 18.08.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 18.08.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 18.08.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 18.08.2017г.;

Писмено разяснение по условията, публикуванo на 25.08.2017г.;

Удължаване срок за подаване на оферти, публикуванo на 05.09.2017г.;

Протокол, публикуван на 25.09.2017г.;

Договор позиция № 1, публикуван на 03.10.2017г.;

Договор позиция № 2, публикуван на 03.10.2017г.;

Договор позиция № 3, публикуван на 03.10.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-9-Доставка на ел. енергия до сключване на договор
Posted by SB on 2017/7/17 12:01:35 (2078 reads )

Обява, публикувана на 17.07.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 17.07.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 17.07.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 17.07.2017г.;

Информация - удължаване на срока, публикувана на 25.07.2017г.;

Протокол, публикуван на 31.07.2017г.;

Договор, публикуван на 09.08.2017г.;

Протокол,върнати гаранции за изпълнен договор публикуван на 28.10.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-7-Ремонт сгради в две обособени позиции
Posted by SB on 2017/6/5 16:05:40 (2123 reads )

Обява, публикувана на 05.06.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.06.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.06.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 05.06.2017г.;

Протокол, публикуван на 12.07.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 27.07.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 27.07.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-8- Ремонт улици 2017г. с една позиция
Posted by SB on 2017/6/5 15:44:00 (2125 reads )

Обява, публикувана на 05.06.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.06.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.06.2017г.;

Образец на договор , публикувано на 05.06.2017г.;

Информация удължаване срок, публикувана на 22.06.2017г.;

Съобщение за прекратяване, публикувано на 25.09.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-6 - Доставка на горива за сезон 2017/2018 година
Posted by SB on 2017/5/5 11:24:00 (2137 reads )

Обява, публикувана на 05.05.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.05.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 1, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 2, публикувано на 05.05.2017г.;

Образец на договор по позиция 3, публикувано на 05.05.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 18.05.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 11.08.2017г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 11.08.2017г.;


« Предишна[1] 2 Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори