Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Бюджети » Заповед за утвърждаване на бюджетите
Posted by SB on 2016/3/16 13:03:58 (2139 reads )
Заповед РД 56/15.03.2016г.

@@
Бюджети » Дейност Образование - детски градини
Posted by SB on 2016/3/16 12:57:22 (2075 reads )

Бюджет 2016


@@
Бюджети » СОУ Павел баня
Posted by SB on 2015/4/30 14:58:24 (2184 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » ПГ по РХ Павел баня
Posted by SB on 2015/4/30 14:57:15 (2076 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » Горно Сахране
Posted by SB on 2015/4/30 14:55:45 (1967 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » Скобелево
Posted by SB on 2015/4/30 14:43:31 (2029 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » Габарево
Posted by SB on 2015/4/30 14:42:26 (2155 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » Търничени
Posted by SB on 2015/4/30 14:41:21 (2078 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » Тъжа
Posted by SB on 2015/4/30 14:40:02 (2117 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » Александрово
Posted by SB on 2015/4/30 14:38:48 (2236 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » Манолово
Posted by SB on 2015/4/30 14:29:51 (2019 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


@@
Бюджети » Осетеново
Posted by SB on 2015/4/30 14:28:39 (2102 reads )

Бюджет 2015

Бюджет 2016


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори