Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Преходни публикации » 25. Откр. конк. по НВМОП 2010 - Управление на проекти ПРСР
Posted by SB on 2015/4/15 7:43:01 (2600 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 14.08.2015г., 12:53ч.

Информация за извършени окончателни плащания, публикувано на 29.10.2015г., 17:23ч.

Информация АОП за изпълнен договор, публикувано на 02.11.2015г., 08:00ч

Информация за извършени окончателни плащания, публикувано на 25.11.2015г., 08:13ч.

Информация АОП за изпълнен договор, публикувано на 26.11.2015г., 08:30ч


@@
Преходни публикации » 24. Откр. конк. по НВМОП 2011 - Строит. надзор по проекти ПР
Posted by SB on 2015/4/15 7:40:40 (2619 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 14.08.2015г., 12:55ч.

Информация за извършени окончателни плащания, публикувано на 29.10.2015г., 17:26ч.

Информация АОП за изпълнен договор, публикувано на 02.11.2015г., 08:00ч

Информация за извършени окончателни плащания, публикувано на 25.11.2015г., 08:06ч.

Информация АОП за изпълнен договор, публикувано на 26.11.2015г., 08:31ч


@@
Преходни публикации » 23. ОП-2012 - Реконструкция и изграждане на улично осветлени
Posted by SB on 2015/4/15 7:36:11 (2699 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 14.08.2015г., 12:52ч.

Информация за извършени окончателни плащания, публикувано на 29.10.2015г., 17:22ч

Информация АОП за изпълнен договор, публикувано на 02.11.2015г., 08:00ч

Информация за извършени плащания, публикувано на 25.11.2015г., 08:16ч.

Информация АОП за изпълнен договор, публикувано на 26.11.2015г., 08:32ч

Информация за върнати гаранции, публикувано на 19.02.2016г.


@@
Преходни публикации » 22. ПП-2013 - Избор на оператор за телефонни услуги
Posted by SB on 2015/4/15 7:33:12 (2746 reads )
Описание, публикувано на 15.04.2015г.

@@
Преходни публикации » 21. ОП-2013 - Изложбена зала и ателиета за стари занаяти с.
Posted by SB on 2015/4/15 7:30:50 (2745 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 17.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 01.03.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.

Информация  АОП за изпълнен договор, публикувано на 12.12.2016г.


@@
Преходни публикации » 20. ОП-2013 - Доставка на горива и масла за нуждите на общин
Posted by SB on 2015/4/15 7:28:34 (2669 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за изпълнен договор №51, публикувано на 21.05.2015г.

Отчет относно изпълнен договор №51, публикувано на 21.05.2015г. 

Информация за изпълнен Договор №52, публикувана на 02.06.2015г.

Отчет за изпълнението на договор №52, публикувано на 03.06.2015г. 


@@
Преходни публикации » 19. Договаряне без обявление 2014 - Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2015/4/15 7:26:25 (2713 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Плащане - Публикувано на 27.04.2015г.

Информация за изпълнен договор - Публикувано на 27.04.2015г.


@@
Преходни публикации » 18. ПП-2014 - Услуга с машини с водач за нуждите на община П
Posted by SB on 2015/4/15 7:24:06 (2744 reads )
Описание, публикувано на 15.04.2015г.

@@
Преходни публикации » 17. ПП-2014 - Доставка на канцеларски материали
Posted by SB on 2015/4/15 7:21:45 (2685 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за плащане, публикувано на 10.06.2015г.

Информация за плащане, публикувано на 10.06.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 16.06.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 16.06.2015г.


@@
Преходни публикации » 16. ПП-2014 - Извършване на транспортни услуги
Posted by SB on 2015/4/15 7:19:35 (2673 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 16.06.2015г.


@@
Преходни публикации » 15. ПП-2014 - Ремонт автомобили община Павел баня
Posted by SB on 2015/4/15 7:17:06 (2655 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 09:58

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.07.2015г. 10:16


@@
Преходни публикации » 14. ПП-2014 - Почистване на канализации с машини
Posted by SB on 2015/4/15 7:15:01 (2629 reads )
Описание, публикувано на 15.04.2015г.

@@
Преходни публикации » 13. ПП-2014 - Временна доставка на хранителни продукти
Posted by SB on 2015/4/15 7:12:55 (2710 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Плащане по договорите, публикувано на 24.04.2015г.


@@
Преходни публикации » 12. ПП-2014 - Доставка на миещи, санитарни и дез. материали
Posted by SB on 2015/4/15 7:10:16 (2676 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за плащане, публикувано на 05.06.2015г.

Информация за плащане, публикувано на 05.06.2015г.

Информация за плащане, публикувано на 10.06.2015г.

Информация извършени плащания , публикувано на 16.06.2015г.

Информация извършени плащания , публикувано на 06.07.2015г.


@@
Преходни публикации » 11. ПП-2014 - Почистване на замърсени територии и сметища
Posted by SB on 2015/4/15 7:07:38 (2717 reads )
Описание, публикувано на 15.04.2015г.

@@
Преходни публикации » 10. ОП-2014 - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа
Posted by SB on 2015/4/15 7:05:36 (2796 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Решение №1461 2014 КЗК, публикувано на 22.04.2015г.

Решение №4384 2015 ВАС, публикувано на 22.04.2015г.

Информация за върнати гаранции, публикувано на 29.04.2015г.

Договор, публикуван на 22.05.2015г.

Информация за върната гаранция, публикувано на 04.06.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 14.08.2015г., 12:50ч.

Анекс, влязъл в сила на 27.10.2015г., публикувано на 29.10.2015г., 17:20ч.

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.12.2015г. 13:26

Информация за извършени окончателни плащания, публикуван на 14.01.2016г. 17:26

Информация до АОП за изпълнен договор, публикуван на 19.01.2016г. 10:55

Информация за върнати гаранции, публикувано на 19.02.2016г.


@@
Преходни публикации » 9. ПП-2014 - Доставка на дърва и въглища
Posted by SB on 2015/4/15 7:02:12 (2705 reads )

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Плащане - Публикуван на 20.04.2015г.


@@
Преходни публикации » 8. ПП-2014 - Зимно поддържане и почистване на улици
Posted by SB on 2015/4/14 15:32:26 (2686 reads )

Публична покана,Протокол и договори(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Плащане - Публикуван на 20.04.2015г.


@@
Преходни публикации » 7. ПП-2014 - Ремонт улици - 3
Posted by SB on 2015/4/14 15:30:18 (2777 reads )
Описание, публикувано на 14.04.2015г.

@@
Преходни публикации » 6. ПП-2014 - Доставка и монтаж на скоростна кутия
Posted by SB on 2015/4/14 15:26:46 (2732 reads )

Описание, публикувано на 14.04.2015г.

Договор за доставка и монтаж(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Плащане - Публикувано на 20.04.2015г.


@@
Преходни публикации » 5. ОП-2014 - Частична реконструкция на водопроводната мрежа
Posted by SB on 2015/4/14 14:56:41 (2741 reads )

Описание, публикувано на 14.04.2015г.

Обява отваряне на ценови оферти(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Протокол на комисията - Публикувано на 20.04.2015г.

Заповед изпълнител - Публикувано на 20.04.2015г.

Протокол освобождаване гаранции - Публикувано на 20.04.2015г.

Договор изпълнител - Публикувано на 20.04.2015г.

Информация освобождаване гаранции - Публикувано на 20.04.2015г

Информация сключен договор - Публикувано на 20.04.2015г

Информация за върнати гаранции - Публикувано на 29.04.2015г

Анекс към договора - Публикувано на 07.12.2015г

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2015г. 08:10

Информация за възстановена гаранция - Публикувано на 09.03.2016г

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.03.2016г.

Информация до АОП за изпълнен договор - Публикувано на 21.03.2016г


@@
Преходни публикации » 4. Строителен надзор проект №24/322/01614-ПРСР
Posted by SB on 2015/4/14 14:36:32 (2805 reads )

Описание, публикувано на 14.04.2015г.

Протокол на комисията(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Договор(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.12.2015г. 13:26

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2015г. 08:10


@@
Преходни публикации » 3. ПП-2014 - Доставка оборудване, проект №24/321/01614-ПРСР
Posted by SB on 2015/4/14 14:31:43 (2702 reads )

Описание, публикувано на 14.04.2015г.

Протокол на комисията(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Договор(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.


@@
Преходни публикации » 2. ОП-2014 - Доставка на хранителни стоки
Posted by SB on 2015/4/14 14:27:18 (2643 reads )

Описание - публикувано на 14.04.2014г.

Договори по позиции - Публикувано на 17.04.2015г.

Информация за сключени договори - Публикувано на 17.04.2015г.

Информация за връщане на гаранции - Публикувано на 17.04.2015г.

Плащания - Публикувано на 17.04.2015г.

Информация за изпълнението на договори- Публикувано на 13.05.2015г.

Информация за изпълнени договори 2 бр.- Публикувано на 26.05.2015г.

Информация за плащане, публикувана на  03.06.2015г., 09:07

Информация за плащане, публикувана на  03.06.2015г., 09:11

Информация за плащане, публикувана на  10.06.2015г., 12:11

Информация за плащане, публикувана на  10.06.2015г., 12:12

Протокол за върнати гаранции, публикуван на  30.06.2015г., 14:24


@@
Преходни публикации » 1. Договаряне без обявление - 2014 - Обществен превоз
Posted by SB on 2015/4/14 14:18:50 (2791 reads )

Описание - публикувано на 14.04.2015г.

Решение - Публикувано тук на 17.04.2015г.

Договор за услуга - обществен транспорт  - Публикувано тук на 17.04.2015г.

Информация за сключен договор - Публикувано на 17.04.2015г.

Плащане - Публикувано на 17.04.2015г.

Информация за извършени плащания - Публикувано на 24.06.2015г.

Информация за извършени плащания - Публикувано на 11.08.2015г.

Информация за извършени плащания - Публикувано на 05.10.2015г.

Информация за извършени плащания - Публикувано на 29.10.2015г.

Информация за извършени плащания - Публикувано на 18.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.01.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.09.2016г.

Информация АОП изпълнен договор - Публикувано на 23.01.2017г.

Информация всички плащания - Публикувано на 23.01.2017г.


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори