Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ » Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015година
Posted by SB on 2016/4/19 9:09:56 (2682 reads )
Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015година

@@
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ » Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2014година
Posted by SB on 2015/4/2 8:01:13 (3198 reads )
Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2014година

@@
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ » Обща информация за възложителя
Posted by SB on 2015/3/25 15:33:30 (3248 reads )
Община Павел баня е орган на местното самоуправление, създадена с Указ №2297 / ДВ - 26.12.1978г. и по смисъла на чл.7 от Закона за обществени поръчки се явява Възложител на обществени поръчки. По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в община Павел баня се извършват от Кмета на община Павел баня.
Обща информация за обществените поръчки, възлагани от община Павел баня можете да получите от Профила на купувача на официалната страница на общината, раздел Вътрешни правила и планове – План график на обществените поръчки, както и от следните длъжностни лица:
Йордана Енева – зам. Кмет на община Павел баня, тел. 04361 3260
Красимира Кънчева – Секретар на община Павел баня, тел. 04361 3260
Данни за кореспонденция с община Павел баня във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:
Адрес : гр. Павел баня, 6155
Ул. Освобождение №15
Факс :04361 2094
Електронна поща : mayor_pb@mail.bg
Официална страница на община Павел баня : http://www.pavelbanya.bg/
Работна време : от 8:00часа до 17:00часа
Информация за архивираните обществени поръчки / от 25.08.2008 / се намира на сайта на Община Павел баня - Търгове и конкурси - Обществени поръчки - Минали 

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори