Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2020 : Август
Posted by SB on 2020/8/4 8:58:31 (706 reads )

Август

Относно: Допълнение № 6 на ПУРОС - 04.08.2020г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Горно Сахране - 04.08.2020г.

Относно: Продажба на поземленимот с. Търничени - 04.08.2020г.

Относно: Добавяне в списък с пътуващи служители- 05.08.2020г.

Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба - 13.08.2020г.

Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки - 13.08.2020г.

Относно: Разрешаване изработване на проект за ПУП - 13.08.2020г.

 Относно: Кандидатстване на Община Павел баня с проект - 19.08.2020г.

 Относно: Разходване на средства по чл. 64 от ЗУО - 19.08.2020г.

 Относно: Промяна в културната програма за 2020 - 25.08.2020г.

 Относно: Закупуване на КМА и инвентар на РУ на МВР - 25.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 25.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 25.08.2020г.

 Относно: Продажба на движима вещ - автобус - 26.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 26.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 26.08.2020г.

 Относно: Одобряване на споразумение за извънсъдебно решаване на съдебен спор - 26.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 26.08.2020г.