Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Удължаваме програмата “Топъл обяд в условията на COVID-19”
Posted by SB on 2020/7/24 18:27:37 (499 reads )

- Удължаваме програмата “Топъл обяд в условията на COVID-19”

      Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу днес ще подпише анекс с Агенцията за социално подпомагане за удължаване на срока на програмата „Топъл обяд в условията на COVID – 19“. Така, ползващите услугата ще могат да продължат да го правят до 31 август 2020 г. 
      По тази програма вече четири месеца 170 нуждаещи се жители на общината получават безвъзмездно храна по домовете си. Още 35 жители по програма „Обществена трапезария“ ще получават безплатна храна до края на годината. 
      Общинската служба „Домашен социален патронаж“  обслужва ежедневно още 202 пенсионери, като таксата за предходния месец е била 32,80лева.