Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви ОА : - Отчет за изп. на Прогр. за енерг. ефективност за 2019г.
Posted by SB on 2020/6/2 11:01:14 (758 reads )

- Отчет за изп. на Прогр. за енерг. ефективност за 2019г.

Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2019г.