Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Повече камери за видеонаблюдение в Павел баня
Posted by SB on 2020/5/27 17:19:22 (508 reads )

- Повече камери за видеонаблюдение в Павел баня

      Кметът Иса Бесоолу преразгледа с изпълнителя сключен договор за видеонаблюдение в град Павел баня. Постигна се споразумение да се намали месечната сума по договора, а броят на камерите за града да бъде увеличен от 13 на 16. С получените икономии от 12 312,00 лева започна изграждане на собствено видеонаблюдение за цялата община. 
      До края на м. юни във всички населени места на община Павел баня ще има изградено видеонаблюдение.