Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2020 : Май
Posted by SB on 2020/5/13 10:23:57 (824 reads )

Май

Относно: Продажба на поземлен имот с. Тъжа- 13.05.2020г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня- 13.05.2020г.

Относно: Продажба на поземлен имот с. Габарево- 13.05.2020г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня- 13.05.2020г.

Относно: Продажба на поземлен имот с. Тъжа- 13.05.2020г.

Относно: Допълнение № 3 на ПУРОС - 15.05.2020г.

Относно: Бракуване на движима вещ - МПС - 15.05.2020г.

Относно: Продажба на движими вещи - МПС - 15.05.2020г.

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имоти- 15.05.2020г.

Относно: Промяна обща численост - 18.05.2020г.

Относно: Информация относно изпълнение на Решение № 95/30.01.2020 - 18.05.2020г.

Относно: Промяна в инвестиционната програма- 19.05.2020г.

Относно: Промяна в инвестиционната програма- 26.05.2020г.

Относно: Изменение на Решение 108- 26.05.2020г.

Относно: Допълване на предложение- 27.05.2020г.

Относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили- 27.05.2020г.

Относно: Приемане на изменения в Наредбата за МДТ- 27.05.2020г.

Относно: Започване на процедура по премахване на сгради - 27.05.2020г.