Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2020 : Март
Posted by SB on 2020/3/10 11:40:20 (902 reads )

Март

Относно: Добавяне в списъка с пътуващи служители - 10.03.2020г.

Относно: Кандидатстване във фонд "Социална закрила" - 10.03.2020г.

Относно: Допускане на процедура за ПУП - 11.03.2020г.

Относно: Одобряване на проект за ПУП - 11.03.2020г.

Относно: Именуване на улица в гр. Павел баня - 12.03.2020г.

Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 12.03.2020г.

Относно: Допускане на процедура за ПУП - 12.03.2020г.

Относно: Приемане на средносрочна бюджетна програма - 12.03.2020г.

Относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет с. Тъжа - 13.03.2020г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Габарево - 13.03.2020г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Долно Сахране - 13.03.2020г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Осетеново - 13.03.2020г.

Относно: Допълнение на ПУРОС - 13.03.2020г.

Относно: Приемане наредба за определяне размера на местните данъци - 16.03.2020г.

Относно: Актуализация на инвестиционна програма - 26.03.2020г.