Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2020 : Февруари
Posted by SB on 2020/2/4 12:00:31 (848 reads )

Февруари

Относно: Предложежие за промяна преди приемане на Бюджета на община Павел баня  - 03.02.2020г.

Относно: Общински план за младежта за 2020г.  - 04.02.2020г.

Относно: Отчет за работата на МКБПММН за 2019г.  - 04.02.2020г.

Относно: Промяна в Наредбата за местните данъци   - 10.02.2020г.

Относно: Предоставяне и актуализиране на мери и пасища   - 13.02.2020г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Търничени   - 13.02.2020г.

Относно: Определяне мандат на кмета във ВиК  - 13.02.2020г.

Относно: Намаляване на първоначалната тръжна цена на приватизационна  продажба - 15.02.2020г.

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот гр. Павел баня - 15.02.2020г.

Относно: Предоставяне на имот за безвъзмездно ползван е с. Габарево - 15.02.2020г.

Относно: Продажба на поземлен имот с. Тъжа - 18.02.2020г.

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот с. Александрово - 20.02.2020г.

Относно: Отмяна на НУЗОПФ - 20.02.2020г.

Относно: Определяне на представители на ОбС в тръжна процедура - 25.02.2020г.

Относно: Отдаване под наем на терени за кафеавтомати - 25.02.2020г.

Относно: Продажба на движими вещи - МПС - 25.02.2020г.

Относно: Промяна в списъка с пътуващи служители - 26.02.2020г.

Относно: Актуализация на инвестиционна програма 2020 - 26.02.2020г.