Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2020 : Януари
Posted by SB on 2020/1/15 12:08:29 (1069 reads )

Януари

Относно: Проект за изменение и допълнение на НРПУРОИ  - 15.01.2020г.

Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост  - 15.01.2020г.

Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти за 2020г. - 15.01.2020г.

Относно: Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 - 2023  - 15.01.2020г.

Относно: Отдаване под наем на недвижими имоти гр. Павел баня  - 15.01.2020г.

Относно: Допускане на процедура за ПУП  - 15.01.2020г.

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции от ВиК през 2019г.  - 17.01.2020г.

Относно: Проект за изменение и допълнение на НУЗОПФ - 17.01.2020г.

Относно: Приемане на правилник за работата на кметските наместници - 17.01.2020г.

Относно: Отдаване под наем на терени за кафе автомати - 17.01.2020г.

Относно: Оттегляне на предложение  - 20.01.2020г.

Относно: Отдаване под наем на недвижими имоти гр. Павел баня  - 20.01.2020г.

Относно: Приемане на Бюджета на община Павел баня  - 25.01.2020г.

Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма  - 25.01.2020г.

Относно: Допълнение към наредбата за домашни животни  - 28.01.2020г.

Относно: Изменение в наредбата по чл. 9  - 28.01.2020г.

Относно: Допълнение към предложение за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Павел баня  - 28.01.2020г.