Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - ВАЖНО! Всe още има нерегистрирани хотелиери в ЕСТИ
Posted by SB on 2019/11/14 12:38:25 (1424 reads )

- ВАЖНО! Всe още има нерегистрирани хотелиери в ЕСТИ

С писмо № Т-08-00-656 от 06.11.2019 година на Министъра на туризма, Кметът на община Павел баня е уведомен, че не всички лица, извършващи дейност в места за настаняване на територията на община Павел баня за изпълнили задължението си да се регистрират в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ и да подават данни в системата съгласно чл. 116, ал. 5 и ал.6 от Закона за туризма.
Всички хотелиери и лица, предоставящи настаняване в стаи за гости; къщи за гости или апартаменти трябва до 25.11.2019 година да се регистрират в ЕСТИ и да водят регистър на настанените туристи.
След изтичане на този срок община Павел баня ще упражни законовите си правомощия по чл. 179, ал.1, т.3 и чл. 137, ал.1, т. 10 от Закона за туризма – прекратяване на издадените категоризации.