Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2019 : Май
Posted by SB on 2019/5/10 13:04:39 (989 reads )

Май

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - 10.05.2019г.

Относно: Наем на терени за кафе автомати - 17.05.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта с. Скобелево - 17.05.2019г.

Относно: Проект за изменение и допълнение на НРПУРОИ - 17.05.2019г.

Относно: Изменение на КККР за ПИ - 17.05.2019г.

Относно: Изменение на КККР за ПИ - 17.05.2019г.

Относно: Отдаване под аренда на имот гр. Павел баня - 17.05.2019г.

Относно: Отдаване под аренда на имот с. Габарево - 17.05.2019г.

Относно: Изменение № 3 на ПУРОС - 22.05.2019г.

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление - 22.05.2019г.

Относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет - 22.05.2019г.

Относно: Продажба на имот с. Габарево - 22.05.2019г.

Относно: Разрешение за изработване Проект за ПУП - 22.05.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на КПИИ - 22.05.2019г.

Относно: Приемане на бюджет  за Център за социална рехабилитация с. Асен - 28.05.2019г.