Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2017 : Март 2017
Posted by SB on 2017/3/1 15:37:11 (1900 reads )

Март 2017

Относно: Отчет на общинския дълг за 2016г. - 01.03.2017г.

Относно: Промяна в списък на пътуващи служители. - 16.03.2017г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня - 16.03.2017г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня - 16.03.2017г.

Относно: Отдаване под аренда на имоти с. Турия - 16.03.2017г.

Относно: Предоставяне за ползване на мери и пасища- 17.03.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП- 22.03.2017г.

Относно: Допълнение № 2 към ПУРОС- 22.03.2017г.

Относно: Бракуване на движима собственост - МПС - 22.03.2017г.

Относно: Отдаване под аренда на имоти с. Турия - 22.03.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП- 23.03.2017г.

Относно: Отдаване под наем на помещение с. Габарево - 23.03.2017г.

Относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза - 23.03.2017г.

Относно: Допускане изменение на ПУП- 23.03.2017г.

Относно: Отмяна на предходно решение и допускане на процедура за изменение на ПУП- 23.03.2017г.

Относно: Одобряване и  изменение на ПУП- 24.03.2017г.

Относно: Допускане изменение на ПУП- 24.03.2017г.

Относно: Отчет на МКБППМН- 27.03.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП- 28.03.2017г.