Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2016 : Декември 2016
Posted by SB on 2016/12/8 10:25:49 (2121 reads )

Декември 2016

Относно: Опълномощаване на представител  в МБАЛ гр. Казанлък, публикувано на 08.12.2016г.

Относно: Продажба на имот с. Скобелево, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Продажба на имот с. Турия, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Наем на терен за временно съоръжение гр. Павел баня, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Наем на терен за кафе автомат гр. Павел баня, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Г. Сахране, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Определяне числеността на Общинска администрация, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Продажба на движими вещи - МПС, публикувано на 16.12.2016г.

Относно: Програма за развитие на читалищната дейност, публикувано на 19.12.2016г.

Относно: Промени в инвестиционната програма за 2016г., публикувано на 19.12.2016г.

Относно: Финансово подпомагане на студенти, публикувано на 19.12.2016г.

Относно: Финансово подпомагане на студенти първи курс, публикувано на 19.12.2016г.