Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2016 : Ноември 2016
Posted by SB on 2016/11/3 12:17:48 (2051 reads )

Ноември 2016

Относно: Разпореждане с имоти, публикувано на 03.11.2016г.

Относно: Актуализация на бюджета, публикувано на 03.11.2016г.

Относно: Актуализация на бюджета, публикувано на 04.11.2016г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост, публикувано на 09.11.2016г.

Относно: Възстановяване на транспортните разходи, публикувано на 14.11.2016г.

Относно: Програма за развитие на туризма, публикувано на 14.11.2016г.

Относно: Наредба по чл. 9, публикувано на 14.11.2016г.

Относно: Компенсиране на намалени цени на билети и карти, публикувано на 15.11.2016г.

Относно: Доставки и услуги от централен орган на общините, публикувано на 16.11.2016г.

Относно: Допускане на процедура по изменение на ПУП, публикувано на 16.11.2016г.

Относно: Приемане на план-сметка и повишаване на такса Битови отпадъци, публикувано на 16.11.2016г.

Относно: Допълнение и изменение на Наредба по чл. 9, публикувано на 22.11.2016г.

Относно: Приемане на план-сметка и повишаване на такса Битови отпадъци, публикувано на 22.11.2016г.

Относно: Актуализация на бюджета, публикувано на 22.11.2016г.

Относно: Изменение на Решение №274, публикувано на 22.11.2016г.

Относно: Допълнение към мотиви..., публикувано на 28.11.2016г.