Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2016 : Август 2016
Posted by SB on 2016/8/5 12:41:34 (2284 reads )

Август 2016

Продажба на имот с. Турия - 05.08.2016г.

Продажба на имот с. Търничени - 05.08.2016г.

Продажба на движими вещи - МПС - 05.08.2016г.

Продажба на имот с. Виден - 05.08.2016г.

Продажба на имоти с. Скобелево - 05.08.2016г.

Продажба на имоти с. Горно Сахране - 05.08.2016г.

Съгласие за изменение в кадастралната карта - 05.08.2016г.

Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности - 11.08.2016г.

Актуализация на Бюджет 2016- 11.08.2016г.

Актуализация на Бюджет 2016- 11.08.2016г.

Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.08.2016г.

Приемане на Наредба за записване на деца в детските градини - 15.08.2016г.

Допълване списък на длъжностните лица за пътуване -17.08.2016г.

Аренда на имот с. Турия- 18.08.2016г.

Покани за участие на ансамбъл "Детелини" във фестивали в чужбина- 24.08.2016г.

Закриване на детска градина с. Турия- 31.08.2016г.

Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата - 31.08.2016г.