Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2016 : Януари 2016
Posted by SB on 2016/1/5 12:57:25 (2822 reads )

Януари 2016

Относно Приемане на стратегия за управление на общинската собственост- 05.01.2016г.

Относно Програма за разпореждане и управление на имоти общинската собственост- 05.01.2016г.

- - - - - -Допълнение към Програмата - 25.01.2016г.

- - - - - -Допълнение 2 към Програмата - 27.01.2016г.

Относно Одобряване на проект за ПУП- 06.01.2016г.

Относно Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост- 06.01.2016г.

Относно Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране - 08.01.2016г.

Относно Представяне на Мандатна програма за управление - 08.01.2016г.

Относно Предоставяне на част имот общинска собственост за безвъзмездно ползване - 08.01.2016г.

Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 12.01.2016г.

- - - - - -Допусната техническа грешка в Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 13.01.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 13.01.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 20.01.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 25.01.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 02.02.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 08.02.2016г.

Относно Приемане на Програма за развитие на туризма за 2016г. - 12.01.2016г.

Относно Приемане на анализ на ситуацията социални услуги - 20.01.2016г.

Относно Одобряване на проект за ПУП- 22.01.2016г.

Относно Приемане на програма за изпълнение на обществено полезни дейности от безработни...- 22.01.2016г.

- - - - - -Оттегляне на предложението  - 15.02.2016г.

Относно Предоставяне за ползване на полски пътища и канали - 26.01.2016г.