Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Култура : КУКЕРСКИ ПРАЗНИЦИ
Posted by SB on 2020/10/1 10:57:58 (199 reads )

КУКЕРСКИ ПРАЗНИЦИ

[code]<div><h1>Кукери</h1><font size="10"><br /><div><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font size="3"><strong><a target="_blank" href="/UserFiles/File/Drugi/2017/Kukerrskite igri v Pbanya.doc"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="16" align="left" height="16" src="/UserFiles/Image/word.gif" />Подробно описание на кукерските игри в Павел баня!</a></strong></font></span></div><br /><div><span style="FONT-SIZE: 10pt">.</span></div><br /><div><span style="FONT-SIZE: 10pt">- с.Търничене и с.Тъжа /03<strong>.03.19г</strong>./;</span></div><br /><div><span style="FONT-SIZE: 10pt"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt">- гр.Павел баня, с.Турия, с.Долно Сахране, с.Горно Сахране, с.Габарево, Осетеново, с.Александрово и с.Манолово /10<strong>.03.19г</strong>./.</span></div><br /></font></div><br /><div><font size="2"></font></div><br /><div><font size="2"><img style="HEIGHT: 290px; WIDTH: 229px" border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="250" align="left" height="333" src="/UserFiles/Image/Kukeri.JPG" />Кукерските игри са един пъстър, одухотворен предпролетеннароден обичай<strong>.</strong>Векове наред в края на зимата те са се очаквали и посрещали с голям интерес от млади и стари.Летоброенето не помни кога точно са се родили кукерските игри, но началото им се губи в далечното езическо минало.Може би произходът на този народен обичай е   свързан с мечтата на земеделския стопанин в древността за по-голямо плодородие и здраве,тогава когато съществуването на човека зависело изцяло от природата. Чрез кукерските ритуали човекът в миналото се е стремил по магически начин да въздейства на природата, вярвайки, че колкото по-високо скачат кукерите, толкова по-високи ще израснат земеделските култури, колкото по-далече се чува железния звън на хлопките и звънците, толкова по-далече ще бъдат прогонени злите духове и болестите.</font></div><br /><div><font size="2"> </font></div><br /><div><font size="2">Предавани от поколение на поколение, преплитайки се с новостите на всяко време, кукерските игри са достигнали и до наши дни.</font></div><br /><div><font size="2"> <img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="320" align="right" height="240" src="/UserFiles/Image/KukeriFront.JPG" /></font></div><br /><div><font size="2">В Павел баня този празник се провежда през Сирната седмица и местнотонаселение го нарича <em>“Карнавалът”</em>, а кукерите се наричат <em>“Старци”.</em>Месеци преди празника в кукерските семейства цари скрито за чуждите очи оживление.Всеки <em>“старец”</em> си преглежда и притяга маската и <em>дюзените </em> с хлопките, дървената сабя наречена <em>“ калъчка”, </em>разноцветните кърпички, които се навързват по ръцете и маската.</font></div><br /><div><font size="2"></font></div><br /><div><font size="2">По време на <em>“ Карнавалът”</em> към групата на <em>старците</em> се включват и допълнителни персонажи като <em>“булка”, “младоженец”, ”девер”</em> ,<em> “циганин” , </em>който носи кросно ,<em> “циганка”,</em> която носи дете от парцали - според народното поверие то притежава магическа сила за здраве и плодородие. Към групата има <em>камила, камилар, доктор и поп.</em></font></div><br /><div><em><font size="2"></font></em></div><br /><div><font size="2">Кукерският състав при читалище “ НАПРЕД” гр. Павел баня е съставен от над сто участника – деца и възрастни. Носител е на много златни медали и отличия от републикански и международни фестивали и фолклорни прояви.В общината има 10 действащи кукерски състава.</font></div><br /><div><font size="2"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="320" align="right" height="240" src="/UserFiles/Image/FireJump.JPG" /></font></div><br /><div><font size="2"><img border="2" hspace="2" alt="" vspace="2" width="320" align="left" height="240" src="/UserFiles/Image/Fire.JPG" /></font></div>[/code]