Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2020-5 Реконстр. на водопров. мрежа П.баня 2 и 3 етап
Posted by SB on 2020/6/10 15:15:00 (1237 reads )

ОП-2020-5 Реконстр. на водопров. мрежа П.баня 2 и 3 етап

ОП-2020-6 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павел баня- II-ри етап и III-ти етап

Решение, публикувано на 10.06.2020г.

Обявление, публикувано на 10.06.2020г.

Документация , публикувано на 10.06.2020г.

Инвестиционен проект, публикувано на 10.06.2020г.

Разяснения, публикувано на 30.06.2020г.

Разяснения, публикувано на 02.07.2020г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 02.07.2020г.

Информация АОП за прекратяване на процедурата, публикувано на 20.07.2020г.