Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2020-6 СМР по общ. ВИК, улична мрежа, пътна инфрастр...
Posted by SB on 2020/6/11 12:12:00 (1203 reads )

ОП-2020-6 СМР по общ. ВИК, улична мрежа, пътна инфрастр...

ОП-2020-6 СМР по общинската ВИК, улична мрежа и пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Павел баня
 

Решение, публикувано на 11.06.2020г.

Обявление, публикувано на 11.06.2020г.

Документация , публикувано на 11.06.2020г.

Разяснения, публикувано на 02.07.2020г.

Протокол 1, публикуван на 30.07.2020г.

Протокол 2, публикуван на 30.07.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.09.2020г.

Протокол 3, публикуван на 17.09.2020г.

Протокол 4 публикуван на 17.09.2020г.

Протокол 5, публикуван на 17.09.2020г.

Решение за избор на изпълнител публикувано на 17.09.2020г.

Договор, публикуван на 27.11.2020г.

Обявление АОП за възложена поръчка, публикувано на 27.11.2020г.