Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2019/10/26 11:56:38 (1010 reads )

Уведомление за инвестиционно намерение

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „Робертет България“ ЕООД относно инвестиционно предложение: Монтиране на нова производствена линия в съществуващ „Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ ,с адрес с.Долно Сахране, Главен път Е871.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 25.10.2019г.