Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/9/19 19:26:12 (1162 reads )

Обявление за инвестиционно предложение

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „ПРО“ ЕАД относно инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи – футболно игрище и прилежащи терени“ в ПИ с идентификатор 55021.501.571 в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 19.09.2019г.