Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - 6 дневна работна седмица за работниците от Дейност Чистота
Posted by SB on 2019/8/14 7:48:43 (2183 reads )

- 6 дневна работна седмица за работниците от Дейност Чистота

Кметът на община Павел баня разпореди 6-дневна работна седмица за работниците от Дейност Чистота.
Във връзка с увеличения брой туристи в град Павел баня, машините за сметосъбиране ще работят и в съботния ден до края на летния сезон. 
Кметът н а общината отново призовава гражданите да не изхвърлят строителни отпадъци на нерегламентирани места. Строителните отпадъци се извозват на единственото в района депо за строителни отпадъци в село Шейново.
Припомняме, че за един тон битов отпадък, от събраната такса битови отпадъци се заплащат и 90,4 лева такси и отчисления. През м. юли са извозени на претоварна станция Казанлък 333 тона битови отпадъци.
 
Община Павел баня
М. Август 2019г.