Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : - Открита е процедура за литер. награда "Стефан Фурнаджиев"
Posted by SB on 2019/8/6 9:16:00 (1097 reads )

- Открита е процедура за литер. награда "Стефан Фурнаджиев"

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
О Б Я В Я В А
 
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „СТЕФАН ФУРНАДЖИЕВ”
 
И СЪПЪТСТВАЩ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
 
 
 
                І. Литературната награда „Стефан Фурнаджиев“ е за поезия и проза. Тя се присъжда от община Павел баня за принос в българската художествена словесност. Присъжда се ежегодно по време на честване на годишнина от рождението на поета Стефан Фурнаджиев – 02.10.
 
                Наградата се присъжда за публикувана книга през предходната година (2018г.) или за цялостно творчество.
 
                Предложение за наградата могат да правят културни институции, творчески сдружения и организации, специализирани издания за художествена литература, както и поканени от общината за целта физически и юридически лица – в срок един месец след отправяне на поканата от страна на учредителите.
 
                Носителят на наградата получава Грамота и парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лв., осигурена от бюджета на община Павел баня.
 
                Предложенията за наградата се подават в Деловодството на община Павел баня до 31.08.2019г. по утвърден Формуляр и приложения за кандидатстване на адрес: Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – Деловодство, за Литературната награда “Стефан Фурнаджиев”.
 
 
 
                ІІ. Литературната награда се съпътства от Конкурс на името на Стефан Фурнаджиев, който се обявява между авторите на община Павел баня в следните раздели:
  
         За лирика
v       За проза: есе, разказ
 
Конкурсът е анонимен. Творбите в три екземпляра се представят в деловодството на община Павел баня до 31.08.2019г. в голям плик на адрес Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – Деловодство, за Общинския литературен конкурс “Стефан Фурнаджиев“, като вътре в малък плик се поставят имената на автора и адрес за връзка.
 
                ІІІ. За допълнителна информация:
 
Йордана Енева – зам. кмет на община Павел баня
 
Община Павел баня
 
Моб.тел.: 0886402154
 
Тел.: 04361/3260